Actueel

René Slootweg

Toch bouwen in Duinvallei?

  • Geschreven door René Slootweg

Duinvallei IntiatievenHet college gaat toch 40 woningen in Duinvallei bouwen voor spoedzoekers. GemeenteBelangen heeft als enige partij er bezwaar tegen gemaakt. Niet om het bouwen van de tijdelijke woningen voor spoedzoekers, maar om de plek in de Duinvallei.

Het gebied was juist vrijgegeven voor een burgerparticipatie traject om daar een tijdelijke invulling aan te geven.

De Duinvallei is namelijk weer terug in Katwijkse handen, nadat we Campri een alternatieve plek in Rijnsoever Noord hebben toegewezen. Het is één van de laatste open en groene corridors die deze gemeente rijk is.

De tunnel, of welke andere variant, zal hoogstwaarschijnlijk de komende 10 jaar er nog niet komen. Dat willen we natuurlijk wel, maar we moeten realistisch blijven in het tijdsbestek dat dit gerealiseerd kan worden.

De initiatieven vanuit de burgers rollen binnen voor dit gebied en zijn vooral “groen” van aard, wat wij prima vinden en eigenlijk wel stiekem verwacht hadden.

Maar om daar ook nog woningen te bouwen, gaat tegen het principe van “loslaten”, want het college haalt hier een behoorlijk stuk grond weg uit het gebied voor burger plannen. GemeenteBelangen heeft in de raadsvergadering van 13 oktober al bezwaar gemaakt op de, toen voorgenomen plannen van het college:

Uit de notulen van die vergadering blijkt dat GB de enige partij met bezwaar was : (Link naar de notulen)

“De heer Slootweg heeft mogelijke als enige enkele reserves. Hij las dat het in het voornemen ligt om 20 tot 40 tijdelijke woningen te bouwen. Dit is de enige groene strook die er nog in Katwijk is: houd het daarom bij een evenemententerrein en leg een mooi parkje aan.

.....

Spreker merkt op dat een eventuele aanwijzing voor woningbouw strijdig is met het idee om de invulling vrij te laten.”

Het gebied voor deze tijdelijke woningen is dan volgens het college geen groot gebied, maar er is ook al ruimte gereserveerd voor de toekomstige (tunnel) plannen voor de N206 en ook voor een busbaan, is er dan nog wel plek voor initiatieven van de burger? En nog belangrijker, hoe ervaren de burgers deze indikking van “hun” gebied?

GemeenteBelangen ziet voor deze tijdelijk woningen prima andere plekken in onze gemeente, bijvoorbeeld in de Mient kooltuin.

GemeenteBelangen vindt het bijzonder jammer dat het college niet heeft geluisterd naar het ons bezwaar en maakt zich zorgen of er nog genoeg ruimte overblijft voor de plannen van onze burgers. Om maar niet te spreken van de onvrede en wantrouwen van de burgers in de politiek, die deze bouwplannen teweeg brengen.

Luister ook naar het interview op RTV: https://soundcloud.com/kuijt/tijdelijke-invulling-duinvallei

Namens de fractie van GemeenteBelangen