Actueel

René Slootweg

Baskets, bomen en doorstroomkorting

  • Geschreven door René Slootweg

huurkorting kleinerwonenOp donderdag 4 november stond de algemene beschouwing op de agenda van de gemeenteraad. Een vergadering waar partijen altijd de ruimte hebben om veel voorstellen en wijzigingen in te dienen. Lang niet alle voorstellen vinden uiteindelijk een meerderheid, maar GemeenteBelangen is blij met een aantal successen uit deze vergadering.


De woningmarkt is al lange tijd een probleem. Eerder dit jaar stelde GemeenteBelangen voor dat betaalbare koopwoningen tien jaar voor de doelgroep beschikbaar moeten blijven. Dat houdt in dat ze niet mogen worden opgekocht en doorverkocht voor woekerprijzen. Om dit, maar ook andere maatregelen omtrent wonen echt goed aan te pakken heeft de gemeente extra ambtenaren nodig. Tijdens de algemene bebouwing heeft GemeenteBelangen daar voor gestemd, zodat er meer actie op wonen kan komen! Ook stelde GemeenteBelangen voor huurkorting toe te passen voor ouderen die van een sociale huur eengezinswoning naar een (senioren)appartement willen verhuizen.

Nu betekend kleiner wonen vaak een hogere huurprijs wat doorstroming tegen gaat. Met huurkorting blijft de huurprijs gelijk zoals men die gewend is en betekend kleiner wonen niet duurder. De wethouder heeft toegezegd om ons voorstel mee te nemen in de overleggen met Dunavie.


Maar wat is wonen zonder groen. Natuurlijk heeft GemeenteBelangen ook wéér ingezet op groen. Dankzij de GB wethouder heeft de gemeente nu een nieuw groenbeleidsplan en, voor het eerst, een groenstructuurplan. GemeenteBelangen vroeg om een deel van de extra inkomsten die vanuit het rijk komen apart te zetten voor de aankoop van de Kwakelwei.


Ook worden er meer bomen geplant dan gekapt.


Daarnaast komen de ‘hanging baskets' terug! De bloemenmanden die de hele gemeente opfleuren waren ooit een idee van GB. Nadat ze eerder werden wegbezuinigd keren ze nu terug omdat de financiële prognose er weer gunstiger uit ziet. Veel inwoners miste de fleurige bloemen door het hele dorp. GemeenteBelangen is blij dat deze nu terugkeren!


Naast groen en wonen waren er natuurlijk nog vele andere voorstellen. Niet alle haalde een meerderheid. Waar GemeenteBelangen nog wel expliciet aandacht voor vroeg was dat het college de plaatsing van meetpunten voor de vliegherrie onderzoekt. GB rekent op snelle plaatsing hiervan.