Actueel

René Slootweg

De heg moet terug in het landschap

  • Geschreven door René Slootweg

Wie oude topografische kaarten bekijkt ziet overal heggen. Ze dienden in de eerste plaats als veekering, maar met de uitvinding van het prikkeldraad werd die functie in ras tempo minder. De genadeslag kreeg het typisch Hollandse heggenlandschap met de ruilverkaveling en de mechanisatie van de landbouw.

Geschat wordt dat sinds de Tweede Wereldoorlog zo'n 225.000 kilometer aan heggen is weggehaald. Dat is bijna zes keer een rondje om de aarde. Stads- en dorpsuitbreiding, de uitvinding van prikkeldraad en schaalvergroting in de landbouw kunnen allemaal als oorzaak worden aangewezen hiervoor.

Heggen


Massaal werden ze gerooid en daarmee verdween ook de perfecte habitat voor veel dieren en planten. Er zijn zelf dieren die hun naam danken aan deze habitat, zoals bijvoorbeeld de heggemus….

Langzaam maar zeker begint het tij te keren en worden op veel plaatsen nieuwe heggen aangeplant. De heg moet terugkeren in het Nederlandse landschap. Dat zou goed zijn voor de biodiversiteit, opvang van koolstof, voorkomen van overstromingen en nog veel meer. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

We zien ook dat heggen veelal verdwijnen uit onze tuinen en omheiningen. Daar moet dus verandering in komen.

Zo zijn er mensen die voor privacy in de eerste vier meter van hun tuin een schutting plaatsen en vanaf daar een heg neerzetten. "Die combinatie is fantastisch. Als iedereen gewoon een stukje heg plaatst, vormen alle kleine beetjes bij elkaar een groot geheel."

Het groenbeleidsplan van de gemeente Katwijk is zeer uitgebreid, maar de woorden heggen of houtwal komen er niet in voor. GB dient daarom een motie in om de heg terug te brengen in het landschap en daarmee de gemeente oproept het goede voorbeeld te geven in de hoop dat vele particulieren dat zullen volgen.

Een praktische toepassing zou bijvoorbeeld een heg zijn tussen het fietspad en het marktplein, zodat daar twee vliegen in één klap kunnen worden opgelost. Een heg voor de beestjes en een mooie afscheiding die vooral bij de markt op vrijdag het iets veiliger maakt.