Actueel

René Slootweg

Verslag aan de kiezer over 2017

  • Geschreven door René Slootweg

verslag

GB veel bereikt in 2017

Elk jaar geeft GemeenteBelangen een verantwoording aan de kiezers over hun activiteiten van het  afgelopen jaar. GB kijkt terug op een heel productief 2017.

 

Een belangrijk initiatief is de DODO, het plan voor een gedeeltelijke overkapping van de N206, de provinciale weg waarover raad en college deze maanden in discussie zijn. Soms duurt het lang voordat de ideeën van GB op hun waarde worden geschat en volgt realisatie pas nadat de partij er jarenlang aandacht voor heeft gevraagd.

N206 planGB Rotated

Maar dit jaar zijn deze inspanningen flink beloond. Zo vraagt GB al 20 jaar lang om een goede aansluiting van de Westerbaan op de Julianalaan, omdat de partij meent dat verlenging tot de Meeuwenlaan niet mogelijk en wenselijk is. Deze aansluiting op de Julianalaan komt er nu eindelijk.  Ook is de parallelweg langs de A44 (onderdeel van een verkeersplan van GB uit 2006) gerealiseerd, zodat vrachtverkeer vanuit de Flora niet meer door Rijnsburg hoeft te rijden. 

GB heeft het college de afgelopen jaren herhaaldelijk tot spoed gemaand om de Rijnstraat veiliger in te richten en binnenkort zal dit eindelijk gebeuren.  Het protest van GB om voor het HOV de rotondes te vervangen door kruispunten heeft ertoe bijgedragen dat dit onzalige plan niet doorgaat. Een aanvullend idee van GB  om van de gevaarlijke bypass op de rotonde Zeeweg naar de Biltlaan  een invoegstrook te maken is door het college overgenomen.

Volmelders afvalcontainers
volle container bij supermarktEen veel gehoorde klacht betreft de overvolle afvalcontainers. GB kwam met het idee om slimme volmelders aan te brengen die het afvalbedrijf een signaal geven als ze vol dreigen te worden. Het college heeft dit idee serieus genomen en werkt aan een notitie. Slimme volmelders besparen de gemeente namelijk ook geld en CO2 uitstoot door minder vrachtwagens.

Als groene partij heeft GB voorgesteld om groene parkeerplaatsen aan te leggen. GB heeft het college ooit geattendeerd op Operatie Steenbreek, een initiatief om tuinen te beplanten in plaats van te betegelen, en samen met de Groengroep Katwijk het college aangezet daaraan mee te doen. Resultaat dit jaar: het college heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. GB heeft gepleit voor minibossen op plaatsen die nu leeg en kaal zijn.

Een andere jarenlange wens van GB voor meer terrassen in het centrum Katwijk Zee wordt binnenkort ook verder uitgebreid. In nieuwbouwwijken is niet altijd duidelijk waarnaar de straten zijn vernoemd. Op suggestie van GB komt op de straatbordjes een korte uitleg van de naamgever.
GB heeft zich verdiept in voor en tegens van de hondenbelasting en heeft geconcludeerd dat de huidige situatie oneerlijk is. Daarom wil GB de hondenbelasting afschaffen en heeft daartoe een voorstel ingediend.

groene parkeerplaats AB GB 3

MerovingenlaanMeer inspraak mogelijk
In oktober heeft GB een initiatiefvoorstel ingediend om burgers meer en gemakkelijker inspraak te geven bij raadsvergaderingen. Het voorstel stelt dat iedere burger over elk onderwerp voor aanvang van de raadsvergadering vragen kan stellen.  Dit initiatief is helaas gestrand in het fractievoorzittersoverleg. Men wil het over de verkiezing heen tillen, ondanks de vele positieve reacties van andere gemeenten in het land die dit al hebben ingevoerd.

Naast deze vele initiatieven is GB in 2017 bezig geweest met veel lopende zaken. Zo wil GB in alle kernen kleine biebs zoals in Rijnsburg en Valkenburg en geen grote hoofdbibliotheek in de Passage in Katwijk aan Zee. En zich verzet tegen de hoogte van de flats op het Zeehosterrein.
De privacy van bijstandsaanvragers bleek niet gewaarborgd doordat er groepsgewijs informatie werd gegeven en op verzoek van GB gebeurt dit inmiddels weer individueel. GB heeft samen met de wijkverpleegkundigen bereikt dat de gemeente dementerenden niet meer voortijdig naar een zorginstelling stuurt.  Volgens GB heeft Katwijk belang bij vitale migrantenverenigingen, omdat die mensen helpen integreren. GB is daarom met deze verenigingen en de gemeente in gesprek over het ontmoedigingsbeleid van de gemeente bij de huisvesting van deze verenigingen.

 

Hier onder wat links naar verschillende artikelen voor meer informatie:

GB wil een DoDo

Westerbaan permanent aansluiten op Julianalaan, weer een goed idee van GB

Opknapbeurt Rijnstraat duurt echt te lang

In Katwijk rijdt de bus nog steeds over de rotonde

Nooit meer overvolle containers

Het eerlijke verhaal over groen

Merovingenlaan en Clovislaan?

Geen bieb in de Noordzee passage

 

Niet alleen serieus vragen we aandacht, ook ludiek in onze blogs:

Zandweggetje door Katwijk binnen

Gemeenteraad stelt raads coach aan

 

Luister ook het RTV radio interview met René Slootweg over dit onderwerp