Actueel

René Slootweg

Opknapbeurt Rijnstraat duurt echt te lang

  • Geschreven door René Slootweg

RijnstraatDe beloofde opknapbeurt van de Turfmarkt en Rijnstraat duurt echt te lang. GemeenteBelangen kreeg veel vragen uit de buurt wanneer er nu eindelijk begonnen wordt. Naar aanleiding van deze vragen heeft de fractie artikel 41 vragen aan het college gesteld.

 

 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Renovatie Turfmarkt en Rijnstraat  

Geacht College,

In de begroting voor 2016, die gedateerd is op 22 September 2015, staat dat in 2016 een aanvraag tot investeringskrediet naar de raad komt voor omvormen van de Rijnstraat/Turfmarkt naar 30 km weg.   Pas op 4 oktober 2016 was er een bijeenkomst in de Roskam over de renovatie van de Turfmarkt en de Rijnstraat. Zoals het in de begroting staat “Rijnstraat/Turfmarkt omvormen naar 30 km weg”. Tijdens deze bijeenkomst was er bijzonder veel belangstelling voor deze renovatie door de omwonenden. De vele vragen van de bewoners zijn dan ook na een maand keurig beantwoord.

In de raadsvergadering van 24 november 2016 is het besluit genomen voor een voorbereidingskrediet van €55,000.

Door het uitblijven van een planning op de LTA van de gemeente, stelde de fractie van GemeenteBelangen in Januari de volgende informatieve vragen:

Hoe ziet de planning van de herinrichting van de Rijnstraat / Turfmarkt er uit?

1. Voor wanneer staat de inspraak gepland?

2. Voor wanneer staat de uitvoering gepland?

3. Voor wanneer staat de besluitvorming van de raad gepland?

 Het antwoord uit de organisatie was nogal teleurstellend:

1. De belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming. Verwacht wordt dat dit aanvangt in het tweede kwartaal 2017 is.

2. De planning is dat in het vierde kwartaal 2017 gestart gaat worden met de voorbereiding van het project waarna de uitvoering in 2018 staat gepland.

3. Het voorbereidingskrediet is reeds door de raad verstrekt. Het uitvoeringskrediet valt onder de zogenaamde C-categorie en dient daardoor opnieuw aan de raad te worden voorgelegd hetgeen gepland staat voor het vierde kwartaal 2017. Voorafgaand aan de bestek voorbereiding wordt het plan voorgelegd aan de raad.

Doordat deze opknapbeurt boven de markt hangt, wordt het asfalt in de Rijnstraat maar niet vervangen, maar elke keer met stukjes plakken gerepareerd. Dit oude asfalt geeft veel geluidsoverlast in de straat en in de woningen.

Naar aanleiding van dit relaas heeft de fractie van GemeenteBelangen de volgende vragen:

1. Heeft het college de herinrichting van de Rijnstraat / Turfmarkt bewust uitgesteld? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom plant het college de uitvoering pas in 2018?

Het investeringskrediet had al in 2016 in een raadsvoorstel moeten liggen, het ziet er nu naar uit dat dit pas eind 2017 gaat gebeuren. De buurt rond de Rijnstraat en Turfmarkt maken zich zorgen of dit nu wel gaat gebeuren. Het is de burgers beloofd dat de uitvoer al in 2017 zou gaan beginnen.

2. Is het college bereid het proces te versnellen, zodat al in 2017 begonnen kan worden met uitvoering, zoals beloofd was aan de bewoners?

Het moet wel zo zijn dat het proces met burgerparticipatie gebeurd, want de omgeving heeft er een duidelijk mening over, zo bleek ook op de avond in de Roskam.

3. Welke nieuwe datum voor uitvoering in het omvormen van de Rijnstraat / Turfmarkt tot 30 km weg kan het college de bewoners van Katwijk a/d Rijn toezeggen?

Er zijn meer herinrichtingsprojecten waarbij de besluitvorming of de uitvoering zijn vertraagd, zoals Frederiksoord in Rijnsburg. Voor het vertrouwen van betrokken bewoners in het gemeentebestuur is het niet nakomen van afgesproken en gecommuniceerde planningen een slechte zaak.

4. Herkent het college het beeld dat meerdere herinrichtingsprojecten vertraging oplopen?

5. Welke maatregelen neemt het college om herinrichtingsprojecten beter te plannen en de communicatie met bewoners hierover te verbeteren?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GemeenteBelangen,  

R.P. Slootweg