Actueel

René Slootweg

Gewijzigd wegenbeleidsplan ongewijzigd vastgesteld

  • Geschreven door René Slootweg

Na uren vergaderen, meerdere lange schorsingen en tekstuele aanpassingen aan een amendement werd dan toch eindelijk het nieuwe wegenbeleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Heeft dit toneelstuk democratie het voorstel wel echt gewijzigd?


Waar gaat het eigenlijk over?

Het nieuwe wegenbeleidsplan is een meerjaren beleid voor het onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden en andere verhardingen. Het plan maakt duidelijk dat het vorige beleid niet voldoende financiële middelen opzij zette voor het behoud van het kwaliteitsniveau. Simpel gezegd; als we er nu geen geld bij doen, dan gaat de kwaliteit hard achteruit.

slechte stoep algemeen2


Meerjarenbegroting Fobie

De meerderheid van de raad stemde afgelopen donderdag in met een amendement om het beleid zo te wijzigen, dat de financiële middelen voor de jaren 2020 en verder niet vastlagen.
Hier ligt dan ook de grote verwarring, want dat recht heeft de raad al. De begroting van 2019 is inmiddels bij de Algemene Beschouwing vastgesteld. Daarin is al de eerste tranche van dit wegenbeleidsplan financieel vastgelegd. Het geld voor de volgende jaren staat wel in het plan maar komt pas beschikbaar als de raad het toekent.


Budget recht afgedwongen per amendement?

Wat heeft het amendement veranderd aan het voorgestelde plan? Eigenlijk helemaal niets!

Klimaat adaptatieHet college zal bij de raad terugkomen met een beheersplan waarin de meerjarenbegroting zal zijn opgenomen, want de raad heeft wél gekozen voor scenario 1. Scenario 1 is niet alleen het kwaliteitsniveau op peil houden, maar ook kijken naar klimaatadaptatie, meer groen, waterdoorlatende verharding, met andere woorden, de wegen aan te passen aan de huidige tijd. En dat kost simpel gezegd gewoon meer geld en GemeenteBelangen is bereid dat geld daarvoor beschikbaar te stellen.


Normbedragen en echte bedragen

Een meerjarenbegroting wordt gemaakt met normwaarden. Dat zijn bedragen die technici verwachten uit te geven voor bepaalde werkzaamheden. Ze zijn nodig om een planning te maken van de uitgaven. Natuurlijk zullen de uiteindelijke bedragen preciezer aangeven wat exact moet worden uitgegeven. Zo gaat het bij elk beleidsplan.


Grote verbazing.

GemeenteBelangen heeft met grote verbazing dit debat gevolgd en op meerdere momenten geprobeerd de partijen aan te geven dat het budgetrecht wettelijk iets van de raad is en niet hoeft worden afgedwongen met een amendement. Maar voorstanders was ervan overtuigd dat het voorstel op deze manier gewijzigd diende te worden.

Na veel en lang gepraat is het voorstel dan in principe ongewijzigd vastgesteld.