Actueel

René Slootweg

GB, de dodo, de Pioniersbaan en de N206

  • Geschreven door René Slootweg

NL N206Op 28 september besprak de raad het verzoek van GemeenteBelangen om haar ‘dodo’ voorstel verkeerskundig en financieel te laten onderzoeken. Het gaat om de aanleg van een verdieping van de N206 in een tunnelbak met verschillende overkappingen en een transferium voor het nieuwe busnet. GB had dat verzoek in maart ingediend.

‘Dodo’ wil zeggen ‘dicht open dicht open’. De verdieping vermindert de overlast voor Katwijk Binnen maar kost minder dan een dichte tunnel. Het plaatsen van het transferium bovenop de dodo vermindert de schade die de aanpassingen voor het nieuwe busnet zouden doen aan de bomen, fietspaden en wegen in het dorp.

Maar alle andere partijen wezen het onderzoeksverzoek af omdat ze de integrale bereikbaarheid plannen van de wethouder wilden afwachten. Wel zagen sommige partijen waardevolle elementen in het voorstel.

Wethouder vd Bent is zelf in juni begonnen met een eigen onderzoek of het verkeer op de N206 van en naar de A44 via de Pioniersbaan zou kunnen rijden. Dat is de verbinding die ooit ‘noordelijke randweg Rijnsburg’ heette. Dan zou de Rijnlandroute/N206 namelijk een stadsweg kunnen worden. Dat levert minder overlast op voor Katwijk Binnen en flinke besparingen voor de provincie op de aanleg van de Rijnlandroute. Daarmee zou zij de aanleg van de Pioniersbaan kunnen financieren.

Dit plan is prima, en was vooral in 2010-2014 goed uitvoerbaar. Het is wellicht ook nu nog mogelijk maar wel met veel meer onzekerheden. In het ongunstigste geval gaat de Pioniersbaan uiteindelijk niet door en krijgt de N206/Rijnlandroute geen verdiepte ligging en geen dubbele banen.

Er zijn ook andere uitkomsten denkbaar die minder ernstig, maar ook ongunstig zijn. Dan is het wel nuttig een plan B te hebben zoals het initiatiefvoorstel van GB voor een dodo met een transferium voor het openbaar vervoer.

Maar voorlopig komt er dus geen onderzoek. Daarom zal GB haar plan weer agenderen bij de bespreking van het bereikbaarheids voorstel van de wethouder. Dan kan de raad een eigen inbreng hebben en krijgt zij wat te kiezen.