Actueel

René Slootweg

GB en PvdA stellen vragen over Westerbaan

  • Geschreven door René Slootweg

GB logo webGemeenteBelangen en PvdA hebben naar aanleiding van de reactie van het college om niet meer in beroep te gaan mbt de Westerbaan de volgende vragen gesteld:

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO

Betreft: Vervolgstappen traject Westerbaan

Geacht College,

Op 26 augustus heeft u in uw vergadering besproken wat uw vervolgstappen zijn naar aanleiding van het wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide (3 juli 2014). U heeft in die vergadering besloten niet in beroep te gaan tegen dit besluit. Tevens kondigt u aan dat het college zich gaat beraden op vervolgstappen. De discussie over de aanleg van de verlengde Westerbaan loopt al heel lang. De enige concrete belemmering steeds was de natuurwetgeving en de halsstarrigheid die achtereenvolgende colleges hebben gehanteerd doormiddel van het continu tegen rechterlijke uitspraken in gaan. Jaren achtereen hebben we beloftes kunnen horen, dat 'binnen 4 jaar' of 'binnen een paar jaar' de verlengde Westerbaan er zou liggen. Beloftes, onder andere gedaan door verschillende wethouders, die zeer geringe kans van slagen hadden. Dit heeft erin geresulteerd dat we uiteindelijk nu zitten met een situatie waarbij haast geboden is om een goede oplossing te bedenken. Immers, het uitblijven van een alternatief zal inhouden dat er weer diverse problemen worden gecreëerd bij de Cantineweg/huidige Westerbaan. Wij hebben daarom aan u de volgende vragen.

1. Allereerst is er de situatie met de huidige openstelling van de Cantineweg.

a. Klopt het dat deze openstelling volgend jaar weer verloopt?
b. Wat zijn de concrete voorwaarden om een verlenging te krijgen voor deze openstelling?
c. Kan het college de raad en bewoners van de wijk Zanderij garanderen dat de Cantineweg niet weer afgesloten moet worden?
d. Welke stappen gaat u ondernemen om dit te bewerkstelligen?

2. Kunt u doormiddel van een kaartje weergeven welk gebied nu niet meer beschikbaar is om de verlengde Westerbaan in aan te leggen? Wij zouden graag zien dat u hierbij uitgaat van de diverse aanwijzingsbesluiten zoals die genomen zijn, hierbij weggelaten eventuele procedures die u nog zou kunnen volgen met behulp van een ADC-toets.

3. U geeft aan dat het nog mogelijk is via een uitgebreide toets (ADC-toets) een vergunning te krijgen voor een traject door het natura -2000 gebied heen.

a. Hoe zwaar is deze procedure precies, met andere woorden hoe lang zou het duren wanneer voor zo'n procedure wordt gegaan?
b. Wat zijn de kosten bij een dergelijke toets?
c. Ervan uitgaande dat dit een zwaar traject is, is dit iets wat door het college serieus overwogen wordt wanneer dit leidt tot nog verdere vertraging in het project?
d. Is binnen een dergelijke procedure ook ruimte voor openstelling van de Cantineweg?

4. a. Is het college bereidt nu eerst eens alternatieven te gaan bekijken waarbij het natura-2000 gebied niet hoeft te worden aangetast?

b. Is het college bereid om samen met de raad te bekijken welke alternatieven dit kunnen zijn? c. Wat is de inschatting van het college wanneer meer duidelijkheid komt over de vervolgstappen?

5. Kan het college een termijn noemen wanneer het na al die jaren eindelijk een concrete oplossing denkt gevonden te hebben voor de ontsluiting van Katwijk in de omgeving Zanderij?

Met vriendelijke groet,

Matthijs van Tuijl (PvdA) en René Slootweg (GemeenteBelangen)