Actueel

René Slootweg

GemeenteBelangen blijft voor de Westerbaan

  • Geschreven door René Slootweg

Westerbaan naambordEen onderwerp wat al heel lang op de Katwijkse politieke agenda staat, is de Westerbaan. GemeenteBelangen heeft in de raadscommissie van 30 oktober een aantal punten duidelijk benoemd, want het college noemt de Verlengde Westerbaan in één adem met de Westerbaan. Maar de Westerbaan is de weg die er nu al ligt en loopt van de Wassenaarseweg (N441) tot aan de rotonde bij de weg Parnassia, daarna volgt een stukje Cantineweg. De Verlengde Westerbaan is het stuk wat er nog niet is, vanuit waar deze moet aansluiten op de huidige Westerbaan en worden doorgetrokken door de duinen naar de Meeuwenlaan.

Met dit duidelijk, wil GemeenteBelangen ook nog een verwarring uit de wereld helpen. GB is niet tegen de Westerbaan, maar wel tegen de Verlengde Westerbaan op het gewenste tracé door dit duingebied.

Nieuw bestemmingsplan gewenst?

Het College wil daarmee de doorgaande weg via de Cantineweg open blijven houden voor een langere tijd (eigenlijk eeuwig) zodat ze tijd hebben om de Verlengde Westerbaan te kunnen aanleggen. Kan dit? Nee, dat kan niet. Het is een worst die aan de raad wordt voorgehouden.

Naast het feit dat het eerdere bestemmingsplan dat ze eerst gemaakt hebben, is vernietigd door de Raad van State, moet het College een nieuw plan indienen in het kader van de natuurbeschermingswet. Deze vergunning stelt ze in staat om meer stikstof uit te mogen stoten in de duinen.

Ook al dient het College een nieuw bestemmingsplan in die geen einddatum heeft, dan loopt nog steeds de huidige natuurbeschermingswetvergunning af in maart 2016.

Deze twee plannen, bestemmingsplan en de NB wet, waren er voor alleen het stukje Cantineweg dat nu in gebruik is. Dus als deze plannen al respectievelijk vernietigd en over moet, dan kan men begrijpen dat het idee van een verlengde westerbaan dwars door de duinen, het zeker niet haalt.

Wat is er mogelijk?

Afgezien van het feit dat GemeenteBelangen tegen de Verlengde Westerbaan is, hebben wij de wethouder gevraagd nu eens eindelijk wakker te worden en een realistisch haalbare oplossing te gaan onderzoeken. Maak nu eens een plan om de Westerbaan aan te sluiten op de Koningin Julianalaan en het Bosplein. Volgens de wethouder gaat hij dat ook niet redden voor maart 2016. Maar als hij en zijn voorgangers er al eerder aan begonnen waren, toen wij dat ook al vroegen, was het plan nu al lang klaar.

Opvallende andere fractieuitspraken

Het debat in de oordeelvormende sessie donderdag 30 oktober was een behoorlijke eyeopener. Een aantal uitspraken van andere fracties was heel bizar. Het CDA had het over ‘we moeten de historie vergeten’. Dit is bijzonder, want het is juist deze historie die ons leert dat er dingen beloofd maar niet gedaan werden zoals het onderzoeken van een alternatief tracé.

En D’66 zei ‘het valt best mee met de natuur, gewoon een strookje zand, een hondenuitlaatplek’. Bijzonder dat deze uitspraak komt van een groene partij.

GemeenteBelangen zal dan ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen als in maart 2016 de betonblokken weer op de Westerbaan moeten.

Namens de fractie van GemeenteBelangen

René Slootweg