Actueel

GB admin

GB gaat monitoring Brouwerstraat agenderen

  • Geschreven door GB admin

Brouwerstraat 3In de raadsvergadering donderdag 9 januari stond bij de ingekomen stukken om voor kennisgeving aan te nemen ‘Monitoring Brouwerstraat’. Dit was een toezegging van wethouder Mostert in de raadsvergadering van 11 juli 2013. En ‘monitoren’ houdt dus in om te bekijken of de veel besproken herinrichting van de Brouwerstraat leidt tot verbetering van alle verkeersafwikkelingen. En daar is vanaf de oplevering van deze straat al veel over gezegd en geschreven.

Het college pakt het op?
En die geluiden hebben het college zeker bereikt. Want na de evaluatie heeft het college besloten tot een veertiental verbeterpunten. Dat is op zich positief, maar alleen jammer dat het pas achteraf gebeurt. Maar er zijn echter ook suggesties, uit de raad en van omwonenden, die (nog) niet zijn overgenomen door het college. Wat te denken van de beveiliging van de voetgangersoversteekplaatsen, het plaatsen van flitspalen, (hogere) drempels en een vrachtwagenverbod? De gemiddelde rijsnelheid is afgenomen (wel met uitschieters naar een gemeten ‘score’ van 85 km op het matrixbord) en ook het aantal voertuigen door de Brouwerstraat, waarbij met name het aantal zware vrachtauto’s is tussen de 40 en 50%  afgenomen. Het college vindt het voor een definitieve evaluatie nog te vroeg, ook omdat de bomen nog geplant moesten worden.

Brouwerstraat 4Waarom wil GB het stuk agenderen?
Natuurlijk moet voor een definitieve evaluatie de heringerichte Brouwerstraat meer tijd krijgen. Maar omdat we bij deze collegenota nog vele vragen en opmerkingen hebben, GemeenteBelangen heeft zich altijd al ingezet voor een betere verkeersafwikkeling in Rijnsburg, wordt aan het Presidium gevraagd dit stuk te agenderen. Maandag 13 januari vergadert het Presidium en bij agendering komt het stuk donderdag 23 januari in een oordeelsvormende raadscommissie aan de orde.

GB is vooral kritisch als wordt gekeken hoe voetgangers en fietsers zich in en bij de Brouwerstraat moeten bewegen. We houden u op de hoogte en zijn er vragen… laat het de leden van de fractie en steunfractie maar weten.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol