Actueel

GB admin

Knelpunten fietsroute Katwijk richting Sassenheim

  • Geschreven door GB admin

Een inwoonster uit Katwijk aan Zee heeft GemeenteBelangen een lijst met knelpunten voorgelegd die vooral betrekking hebben op de fietsroute van Katwijk richting Sassenheim.
Samen met haar zijn deze knelpunten per fiets verkend en aan de hand van de bevindingen hebben wij de onderstaande vragen aan het college voorgelegd, voorzien van suggesties. Dit met het doel om tot een oplossing van deze knelpunten te komen.

Kanaalpad nw1. Verkeerde richting
Langs het Oegstgeesterkanaal ter hoogte van het Kanaalpad staat onderstaande richtingaanwijzer. Sassenheim staat aangegeven richting Katwijk. Dit is onjuist.
Kan dit aangepast worden?

2. Fietspad langs Zeeweg
Het fietspad aan de Zuidzijde van de Zeeweg, uitgevoerd in tweerichtingsverkeer, ter hoogte van het advocatenkantoor komende vanuit de richting Katwijk aan de Rijn, is zo uitgevoerd dat alleen gebruik gemaakt kan worden van de onveilige oversteek naar de overkant.
Vanuit het belang van veiligheid, vooral voor scholieren en ouderen is het sterk aan te bevelen om het tweerichtingsverkeer door te trekken tot aan het fietsstoplicht. Dit heeft het voordeel dat veel minder mensen zo maar de Zeeweg oversteken bij de onveilige oversteek.
Is het college bereid dit voorstel over te nemen?

Julianalaan3. Fietspad langs Julianalaan
Veel fietsers, die vanaf de Industrieweg komen en naar de Hoornes willen, gebruiken illegaal het linker fietspad om zo makkelijk na de brug direct naar beneden te kunnen gaan naar het Westelijke deel van de Hoornes.


Mijn vraag is kan het fietspad tweerichtingsverkeer worden tussen Industrieweg en de fietsafslag naar de Hoornes direct na de brug?
Bovendien, kan de fietstunnel aldaar voorzien worden van betere verlichting? Waarschijnlijk mede een reden waarom er vooral ’s avonds “tegen het fietsverkeer in” wordt gefietst.

4. Fietspad Kanaaldijk
Langs het uitwateringkanaal loopt aan de Noordzijde een belangrijk fietspad dat in het Westen via de Kanaaldijk aansluit op de Binnensluis.
Het merkwaardige is dat, komende van uit Oostelijke richting, het fietspad in tweerichtingsverkeer is uitgevoerd met aan de Zuidkant ervan een voetpad (foto 1).
Op een gegeven moment gaat dat ineens over in twee gescheiden fietsstroken en een voetpad in het midden (foto 2).

Kanaaldijk1Kanaaldijk2Het sluit in deze vorm aan op de kruising met Binnensluis.
Vooral ’s zomers wordt dit fietspad intensief gebruikt door zowel voetgangers (vanuit afgemeerde boten) en fietsers. Door een onoverzichtelijk wisseling raken mensen in de war. Fietsers en voetgangers gaan zich op allerlei manieren mengen waardoor zeer onveilige situaties onnodig in de hand gewerkt worden. Door fiets- en wandelpad op deze manier aan te leggen is er juist een schijnveiligheid ontstaan.
Is het college bereid om de wisseling te verwijderen en het fietspad ongewijzigd door te laten lopen tot de aansluiting met Binnensluis? M.a.w. één rode baan voor fietsers en één zwarte baan voor wandelaars. Eventueel nog met een bord nader aan te duiden.

5. Fietsen richting Sassenheim vanuit Katwijk over de Vinkenweg.
Genoemde bewoonster fiets iedere week ’s morgens vroeg naar Sassenheim over de Vinkenweg. Bij het zogenaamde laatste huis van Rijnsburg houdt de straatverlichting op. Het is daar m.n. in de winter bij de bosschages zeer donker en voelt niet veilig.
Eerder is hierover een bericht gestuurd naar de gemeente Katwijk omdat niet duidelijk is ( er ontbreken adequate borden) waar de gemeentegrens van Katwijk ligt en een andere gemeente verantwoordelijk is. Echter, er is nooit enige reactie op gegeven door de gemeente Katwijk. Afgezien van het feit dat dit niet correct is, is er dus ook niets ondernomen.
We vragen het college dit probleem op te lossen.

Groenstrook Schaepmanstraat6. Onderhoud groenstrook Schaepmanstraat
Van een andere orde is het probleem met het onderhoud van de gemeentelijke groenstrook met bomen aan de Schaepmanstraat, achter de Piersonflat.
In tegenstelling tot andere groenstroken in de directe omgeving die aansluiten op dit gebied, wordt deze strook niet of nauwelijks onderhouden. Struiken worden niet gesnoeid en uitlopende loten worden niet verwijderd waardoor het m.n. zomers een overwoekerde en ondoordringbare indruk maakt. Op dit moment ligt het er zeer onverzorgd bij.

Het zogenaamde “bospark” zou een betere en verzorgder uitstraling kunnen hebben wanneer met bloemen en/of andere struiken of varens het onder deze prachtige bomen beter wordt aangelegd. Het is een beeldbepalend element in de buurt.
Is het college bereid deze strook (beter) te gaan onderhouden?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling