Actueel

René Slootweg

Autoluwe Boulevard of doorgaande weg?

  • Geschreven door René Slootweg

MobyCon Shared Space Boulevard v2Er was al enorm veel over gesproken in de pers; de klankbordgroep had al een persbericht doen uitgaan, de vereniging van strandtenteigenaren stuurde een brief naar het College, maar ook op social media hadden velen een mening.

Maar de gemeenteraad sprak er maar niet over: het rapport van MobyCon over een autoluwe Boulevard. Voldoende redenen voor GemeenteBelangen, en ook de PvdA, om dit stuk te agenderen en  bespreken in de raad.

Het was voor GB duidelijk dat een doorgaande weg nu eenmaal niet samen gaat met een autoluwe weg, dus als men de intentie heeft om de weg autoluw te maken, dan ziet men af van de doorgaande functie.

Maar ondanks een uitgebreid betoog van fractielid René Slootweg in genoemde commissie bleek dat de wil tot het loslaten van de doorgaande functie van de Boulevard er niet was bij de meeste fracties. Alleen VVD, PvdA en D’66 waren voor de ’shared space’- oplossing. Het CDA had het over een klein stukje ‘shared space’, maar de meerderheid wil heel graag gewoon lekker doorrijden op de Boulevard.

Shared space

Even voor de beeldvorming, wat is ’shared space’? Dat is een verblijfsgebied en belevingsgebied waar alle verkeersdeelnemers gelijkwaardig zijn en er geen ’weg’ bestaat. Dit zorgt ervoor dat iedereen oplet en langzamer gaat rijden (hier de link naar het Mobycon rapport). Als je om je heen kijkt, zijn er tal van voorbeelden van ‘shared space’ in andere gemeentes waar dit prima werkt. Bijvoorbeeld in het centrum van Den Haag, daar rijdt alles door elkaar in gelijkwaardige verblijfsgebieden.

’De knip’

Het College gaat, of is inmiddels al bezig, onderzoek doen naar een knip in de Tramstraat. Dat wil zeggen dat er een paal komt, zodat de Tramstraat geen doorgaande weg meer is. Hoe gaan ze dat ’verkopen’ aan de raad? Want dan verdwijnt hier wel de doorgaande functie van de Tramstraat. Ze willen dan het autoverkeer naar de Boulevard over de noordelijke en de zuidelijke delen laten lopen. Maar dan wordt toch middenstuk van de Boulevard vanzelf autoluw?

Masterplan Katwijk aan Zee

De raad heeft recentelijk nog het masterplan voor Katwijk aan Zee vastgesteld. Daar stond in om een ’verbinding’ van het winkelgebied naar zee te creëren. Ook hier is de autoluwe ‘shared space’ de verbinding voor dit masterplan.

Geen markeringen

Nog amper 2 twee weken geleden heeft een andere wethouder, zal geen namen noemen, op camera verteld, dat kruispunten waar weinig markeringen, borden of lichten staan, veiliger zijn, omdat de verkeersdeelnemers dan beter opletten. Dit is ook de opzet van de ‘shared space’ oplossing.

Afgeleid door de zee?

Een van de punten die het College aangaf voor het niet opnemen van de ‘shared space’- oplossing, was dat op de Boulevard de verkeersdeelnemers sneller zijn afgeleid door de zee… Maar  de echte Kattuker, die regelmatig over de Boulevard flaneert, weet dat je, zeker op het middelste punt, de zee echt niet meer kan zien. Dus dat tegenargument  tegen ‘shared space’  gaat niet op.

In- en uitgangen parkeergarage

De in- en uitgangen van de parkeergarage gaan over de stoep en het fietspad, dus het is een soort van mini ‘shared space’. Dit is echter voor het College geen enkel probleem, ook is de afleiding van de zee hier niet van toepassing. Bijzonder merkwaardig van het College dat hier de optie ‘shared space’ wel mogelijk is. Deze kruispunten liggen wel onder vuur vanuit de burgerij. Men vindt ze gevaarlijk en het verkeer stroopt op. Dus GB is  benieuwd hoe het College deze in- en uitgangen gaat ’verkopen’.

Maar  GemeenteBelangen wil het College hier graag helpen om deze mini – ‘shared space’ te ‘verkopen’ aan de burgers. Laat ze vooral naar Noordwijk kijken, dat op de Boulevard en bij het zwembad een tweetal parkeerplaatsen heeft, met in- en uitgangen over de stoep en het fietspad  aan een doorgaande weg. Dat gaat al jaren goed.

Doorgaande weg… ja of nee?

Wat is er dan tegen deze ‘shared space’-  oplossing van Mobycon?

Dat is de huidige Boulevard ingericht als doorgaande weg.  Mensen willen graag doorrijden over de Boulevard, van noord naar zuid en andersom. Maar ook dat is raar, want ‘shared space’ wil niet zeggen dat de Boulevard is afgesloten in het midden. Men moet gewoon wat langzamer rijden en goed opletten. Aangezien de zee niet afleidt hier, moet dat toch geen enkele belemmering kunnen zijn.

GemeenteBelangen snapt niets van deze starre houding van het College en de meerderheid van de  fracties. We willen met z’n allen toch een aantrekkelijk centrum? Als we de nieuwe parkeergarage, de kustwerken en het toekomstige autovrije centrum met elkaar willen verbinden, is dit de oplossing en zeker niet als daar een doorgaande weg doorheen  loopt.

Is de strijd dan nu gestreden? Allerminst,  GB is  nog zeer strijdbaar om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Het komt nog een keer terug in de raadscommissie, omdat deze sessie  te kort was om alles te kunnen bespreken.

Ook werd afgesproken later nog eens te kijken naar de ‘shared space’ oplossing, als er meer duidelijkheid is over de verkeersstromen op de Boulevard. Dus zegt GB nu: ’Laten we dan nu even helemaal niets doen op dit stuk, geen onnodig geld uitgeven. Of het nu meteen komt of later, het gaat erom dat de Boulevard zeker op dat stuk autoluw wordt gemaakt. Maar dat nu regelen, is natuurlijk beter

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg