Actueel

Geert Diemer

Meer handhavers voor verkeer in de wijken

  • Geschreven door Geert Diemer

Een grote ergernis in onze wijken is de verkeersoverlast. Dat is een verzamelnaam voor parkeeroverlast, hardrijders en overmatig verkeersgeluid van hard optrekken en veranderde of kapotte knalpijpen. In dertig kilometer zones rijden veel chauffeurs te hard. Zij weten dat de politie daar bijna nooit controleert. Hun hoge snelheid zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties doordat kinderen, fietsers of ouderen er niet op bedacht zijn. GemeenteBelangen pleitte daarom 28 maart in de raad voor het aanstellen van BOA’s.

handhaving

Dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren. Katwijk heeft namelijk alleen GOA’s. Dat zijn gemeentelijke opsporingsambtenaren maar die mogen geen boetes uitschrijven voor verkeersoverlast. Daarvoor zijn BOA’s nodig.
Buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om snelheidscontroles uit te voeren, chauffeurs van brommers, motoren en auto’s te bekeuren als die onnodig veel lawaai maken en voertuigen te laten herkeuren als de knalpijp kapot of veranderd is. Dat is precies wat nodig is. Vooral herkeuring is vervelend omdat je dan een weekje of twee niet met je apparaat mag rijden.

Toezicht en Hanghaving


Maar alleen de politie mag BOA's in dienst hebben. De burgemeester heeft daarom na aandringen van GB, PvdA en D66 toegezegd in gesprek te gaan met de politiecommandant. De gemeente zou de kosten van het in dienst nemen van BOA’s kunnen vergoeden. GB rekent op een spoedig antwoord.