Actueel

René Slootweg

GB: Vragen over gevaarlijke oversteekplaatsen

  • Geschreven door René Slootweg

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO gevaarlijke oversteekplaatsen

Geacht College,

Eind september 2014 heeft de fractie van GemeenteBelangen in o.a. de De Katwijksche Post een oproep gedaan aan de burgers van Katwijk om gevaarlijke en bijzondere oversteekplaatsen aan te melden.

Dit naar aanleiding van de aan te leggen oversteekplaats op de Oegstgeesterweg waar een verkeerslicht komt bij een oversteek, zonder zijwegen, net als de Rijnstraat (zie nummer 5).

GemeenteBelangen was bij de behandeling van deze verkeerslichten ook erg kritisch met betrekking tot de ‘schijnveiligheid’ van deze oversteek.

Er is zeker gehoor gegeven aan onze oproep en wij willen deze oversteekplaatsen onder uw aandacht brengen en u vragen hoe deze veiliger / beter gemaakt kunnen worden. Het mag geen verrassing zijn dat de Rijnstraat en Brouwerstraat prominent aanwezig zijn. Wij verwachten ook niet dat op alle oversteken fysieke maatregelen getroffen kunnen worden, maar handhaven is zeker een prioriteit die buiten de Zeeweg zou moeten gelden.

Graag hoort GemeenteBelangen wat het college voor extra maatreglen gaat treffen om de oversteken veiliger te maken.

1. Drieplassenweg (ten hoogte van huisnummer 42)

Hier ligt een drempel die door vele voetgangers gebruikt wordt als oversteekplaats, daar men denkt dat dit een zebrapad is. Daarnaast wordt er op de Drieplassenweg zeker harder dan 30 km gereden. Moet hier niet een zebrapad komen?

Drieplassenweg

2. Callaoweg (oversteekplaats bij de verkeerslichten)

Het is onmogelijk om zonder te rennen bij groen licht aan de overkant te komen. Een aanpassing van de oversteektijd zou hier al helpen.

Calao oversteek 1

3. Oversteekplaats Voorstraat (bij de aansluiting Zeeweg)

Dit is niet echt een oversteekplaats. Maar hier mist men een oversteekplaats, als men vanaf Katwijk aan Zee richting Katwijk aan den Rijn loopt. Hier stopt het voetpad, maar het fietspad loopt wel door. Voetgangers worden zo gedwongen om om te lopen… Stukje stoep als oplossing?

Voorstraat 1

4. Brouwerstraat (ten hoogte van huisnummers 40-42)

Er wordt niet gestopt voor voetgangers op de oversteekplaats en er wordt te hard gereden.

Ook is de oversteekplaats slecht verlicht.

brouwerstraat 5 1

5. Rijnstraat, (ten hoogte van de Achterweg) oversteekplaats met verkeerslichten

Er is werkelijk geen enkele fietser of brommer die hier stopt, er heerst schijnveiligheid voor de overstekende voetgangers en fietsers. Dezelfde situatie zal ook op de Oegstgeesterweg gecreëerd worden. Hier is fysiek behoorlijk wat gedaan, dus lijkt het ons een duidelijk handhavingsprobleem.

Rijnstraat Verkeerslichten

6. Koningin Julianalaan (ten hoogte van het gemeentehuis)

Bij het omhoogkomende fietspad, wordt er zonder te kijken overgestoken, dus deze is omgekeerd onveilig, omdat de doorgaande weg bestuurders moeten uitkijken i.pv dat het moeilijk / gevaarlijk is om over te steken.

Gemeentehuis 2

7. Tramstraat (in de bocht ten hoogte van ‘The Pocket’)

Door de bocht in de weg is het een onoverzichtelijk situatie, automobilisten zien de overstekende voetgangers op het zebrapad daardoor te laat met mogelijke gevolgen van dien.

Tramstraat 2

8. De Krom (ter hoogte van de Schelp)

Vanuit de Schelp steken voetgangers over. Zij worden door het verkeer vanaf de rotonde te laat gezien. Is een druk bezochte oversteek vanuit het complex sport op de stort...

Krom bij Schelp 2

9. Korte Voorhouterweg

Er is daar een slechte straatverlichting bij de oversteekplaats.

Brouwerstraat 1

10. Rijnstraat (de oversteekplaats bij de Kerkstraat)

Door het in het zicht hebben van het groene verkeerslicht richting de Zeeweg, wordt er niet altijd gestopt door o.a. de automobilisten. Maar dit geldt ook vanaf de andere kant als men eindelijk door groen mag rijden vanuit de Zeeweg richting Katwijk aan den Rijn.

Rijnstraat bij Kerkstraat 2

11. Vliet NZ / Oegstgeersterweg

Voor alle oversteken in de Brouwerstraat geldt dat ze slecht verlicht zijn. Het zijn twee oversteekplaatsen erg dicht op elkaar.

Brouwerstraat 4

12. Hoek Brouwerstraat / Oegstgeesterweg  (ten hoogte van Van Wezel)

Weg gaat van 50 km/h naar 30 km/h op dit punt. Het zebrapad is meteen om de hoek. Zie ook nummer 11.

Brouwerstraat 3

namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg