Actueel

René Slootweg

Knip in de Tramstraat? GB zegt: “DOORKNIPPEN!”

  • Geschreven door René Slootweg

BoulevardGeen auto’s door de knip, maar ook geen bussen. Daarnaast de Boulevard tussen de ingangen van de parkeergarage autovrij, maar ook geen fietsers meer…

“Daar zet GemeenteBelangen stevig op in”, denkt u.

Maar in onderhandelingen moet je altijd hoog inzetten om uiteindelijk op het gewenste resultaat uit te komen.

Dus wat willen wij?

Even een stukje terug in de geschiedenis; het vorige college raadde nog een autovrije/ autoluwe Boulevard af. Daan Binnendijk gaf aan, na vragen van GB, dat als men de verkeersstructuurvisie zou zien, je wist dat het niet handig was om de Boulevard permanent dan wel tijdelijk af te sluiten voor verkeer of autoluw te maken.

Zo braaf als we zijn, hebben wij dit stuk afgewacht. Maar daarin bleek echter het tegenovergestelde.

Het college stelt zelf voor om een knip in de Tramstraat te laten onderzoeken, waarbij de auto’s geen doorgang kunnen krijgen, maar de bussen wel. Dit om opstoppingen bij de ingang van de parkeergarage te voorkomen.

Raar genoeg hadden ze wel een onderzoek gedaan naar de autovrije/ autoluwe Boulevard en werd het stellig afgeraden. De onderbouwing was behoorlijk zwak…

Nu met de nieuwe wethouder v.d. Bent op dit dossier, worden er weer kansen gezien. GemeenteBelangen heeft dan ook verder aangedrongen deze kansen te benutten en tegemoet te komen aan de vragen van horeca-ondernemers en bewoners, om een autoluwe Boulevard te onderzoeken, maar ook goed te kijken naar de verkeersafwikkeling verderop in Katwijk, bijvoorbeeld bij het Bosplein (waar wij al jaren dag een voorstander van zijn).

Dus, wat willen wij? GemeenteBelangen wil graag de knip in de Tramstraat in combinatie met een autoluwe Boulevard, die op een aantal gezette dagen van het jaar volledig kan worden afgesloten. Daarnaast willen we een goede afwikkeling van het verkeer verderop in Katwijk en tijdige signalering van de beschikbare plekken in de parkeergarage.

Momenteel is een deel van de Boulevard één-richting verkeer, dus kunnen we al een beetje wennen aan dit concept. Jammer is alleen dat de wethouder denkt dat de Boulevard en garage eerder klaar zijn dan de plannen en uitwerking voor de knip. Er moeten dus extra kosten worden gemaakt. Of kunnen de plannen voor een autoluwe Boulevard gelijk met de afwerking ervan worden meegenomen? Dus even haast maken graag…

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg