Actueel

René Slootweg

Algemene Beschouwing GB: Katwijk wordt merkbaar kaler

  • Geschreven door René Slootweg

bomen kap
GB voorstellen worden uiteindelijk college voorstellen:

Als je als fractie een motie indient of initiatief voorstel doet, is het niet leuk als deze word weggestemd. Maar voor GemeenteBelangen is dit toch een ander verhaal, het komt namelijk regelmatig voor dat initiatieven en moties van GB later als college voorstel ineens weer opduiken, soms jaren na dato…
 
Een paar voorbeelden vanuit het verleden:
 
Sandtlaanburg open op Zondag
In 2009 werd de motie van GB tot het openen van de Sandtlaanbrug op zondag weggestemd. En ineens was daar in 2014 een college voorstel om de brug op zondag te laten openen door medewerkers van de jachthaven in Rijnsburg.
Motie:Bediening Sandtlaanbrug/Additioneel Kanaal
 
Varend erfgoed in de Zwaaikom
In 2005 stelde GB voor varend erfgoed te laten aanmeren in de Zwaaikom. Dat idee haalde het toen niet maar in 2014 liet de gemeente alsnog meerpalen plaatsen. En daar liggen nu historische schepen aan.
Website GB: Er was lang geleden een GB plan
 
Budget Wijkraden
Maar ook kennen we kortere tijdsbestekken, eind 2011 bij de behandeling van de begroting, werd door de fractie van GB gevraagd voor budget voor de wijkraad.
In juni van het volgende jaar kwam het college ineens met het voorstel voor deze budgetten.
Website GB: De wijkraden werken goed
 
Meerjaren subsidie SKA
Een recent voorbeeld, is de motie voor een meer-jaren subsidie voor SKA, deze was bedoeld zodat zij financieel vooruit kunnen plannen voor meerdere jaren.
De motie haalde het niet maar het college besloot recent dat SKA het overschot van vorig jaar mag gebruiken als bestemmingsreserve voor financiële tegenvallers. Precies wat GB vroeg.
Motie Meerjarenbegroting SKA
 
Deze kleine greep van voorbeelden geven aan dat ideeën van GB door het college toch omarmd worden. Dat geeft ons hoop dat de voorstellen ook uit dit betoog ook college besluiten gaan worden.
Graag zien wij dat het college daar GB ook credit voor geeft, maar wij zijn al erg blij dat de verschillende plannen toch omarmd worden...
 
Honden, belasting en poep:
Hondenbelasting en hondenpoep is een behoorlijk aandachtspunt van GB geweest de laatste tijd. Vooral hondenpoep is ergernis nummer 1, maar ook de hondenbelasting houd de gemoederen van Katwijk behoorlijk bezig.
 
GB wil graag dat, of iedereen belasting betaald, of niemand. Het moet eerlijk.
De BSGR doet zijn best om het aantal betalende honden bezitters te verhogen. Maar dan moeten de controleurs na vijven langskomen, en zaterdag, niet om tien uur ’s ochtends als ieder werkt of boodschappen doet en ook niet beneden bij een flat door de intercom vragen of de bewoner een hond heeft, zet bijzonder weinig zoden aan de dijk.
 
hondenpoep
Ons voorstel van een hondenpenning daarentegen wel, want iedere hond zonder penning betaald geen belasting, en is bijzonder makkelijk te handhaven.
Voor de hondenpoep wil GB registratie van het DNA van alle honden door een laboratorium dat ook de controles uitvoert.
 
De oneerlijke verdeling van de wel of niet betalende hondenbelasting moet opgelost worden.
Als dat niet in alle eerlijkheid door elke hondenbezitter betaald word, dan is het een rare scheve belasting.
GB pleit voor eerlijk oplossen of afschaffen!
Wij schatten trouwens dat dit voorstel ergens in 2020 als college voorstel terugkomt..
Website GB: GemeenteBelangen wil eerlijke hondepenning en GB wil databank voor hondenpoep
 
 
De HOV rijdt in Katwijk gewoon over de rotonde:
Eind van dit jaar gaan we het wederom hebben over de HOV. Regelmatig word door de wethouder genoemd dat we het tracé al besloten hebben en dat we als raad graag HOV willen hebben.
 
bus over rotone
Dit klopt, maar HOV betekend toch alleen Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Dit betekend toch niet dat we R-Net moet invoeren, dat betekent ook niet dat veilige rotondes moeten wijken voor minder veilige kruispunten. En dat betekent ook niet dat hele rijen bomen moeten wijken voor een vrije bus baan. En dat wil toch ook niet zeggen dat fietsers maar moeten omrijden, omdat het doorgaande auto- en busverkeer er anders hinder van heeft?
 
Nee, het betekend hoogwaardig openbaar vervoer, dus, om in de eigen woorden van het college te blijven, een snel, comfortabel en betrouwbaar openbaar vervoerssysteem.
 
GemeenteBelangen heeft bij de eerste behandeling van het HOV eerder dit jaar aangegeven daar alternatieve oplossingen voor te hebben. Neem de bypass bij de rotonde voor het gemeentehuis, daar moeten bestuurders hun nek dermate omdraaien dat het bijna anatomisch onmogelijk is. Ons voorstel, maak het een invoegstrook, dat bevorderd de doorstroming. Het heeft echter ook een nadeel; de fysiotherapeuten hebben daardoor minder klanten…..
Website GB: In Katwijk rijdt de HOV over de rotonde
 
Katwijk wordt merkbaar kaler:
Het groenbeleid lijkt voor de buitenstaander wel goed te gaan, de gemeente trek immers €100,000 uit om "Katwijk merkbaar groener" te maken. Maar dit merkbaar groener zijn een paar bomen en “hanging baskets” in Katwijk aan Zee.
Deze “hanging baskets” waren trouwens samen met de gevel-tuintjes, een idee van GB uit 2006.
 
GB is van mening dat het college in de rest van de gemeente met een kaalslag bezig is.
Een klein lijstje van de afgelopen tijd maakt dit duidelijk
 
Geluidscherm Helmbergweg
- meer dan 300 bomen aan de Helmbergweg, waarom? Het vervangen van een geluidsscherm. Had het voorkomen kunnen worden, als het college op tijd had aangehaakt bij het groot onderhoud van de provincie, dan had de vervanging vanaf de n206 worden gedaan.
 
- 192 bomen bij het zwembad; het college noemt dat ze zeer waarschijnlijk niet allemaal hoeft te kappen, maar vraagt alvast wel een vergunning aan. Het lijkt wel een blanco cheque...
 
- ook aan beide kanten van de N206 thv blekerij is ook een kaalslag begonnen. Dit mag dan wel de provincie zijn, maar ons college heeft toestemming gegeven, waarom? Dit weet echt niemand....
 
En als laatste een rijtje bomen aan de Industrieweg, waar nu nota bene een speciaal fietspad ligt die ongevoelig is voor boomwortels. Maar toch is er een rij met enorme volwassen bomen gekapt...terwijl verderop alle bomen nog staan...
Toch nog maar eens de vraag aan het college of deze kap aan de Industrieweg nu echt nodig was….
 
Gemeente zou trouwens ophouden met bomen tellen maar gaan werken met toename van totale boomvolume. GB wil als doelstelling :  ieder jaar 5% groei, net als bij het toerisme.  GB wil boombeheer ook transparanter maken door ieder half jaar op de wegsite van de gemeente een kopie van het Boomzorgsysteem  te zetten met alle gegevens van de bomen in de straten zodat de burgers thuis kunnen nagaan of een kapvergunning terecht is, wat voor bomen er in hun straat staan, hoe oud die zijn, wanneer ze gesnoeid moeten worden enzovoort.  Ben benieuwd hoe lang het duurt dat het college die idee van GB overneemt.
Website GB: Gemeent kapt onnodig geluidswal Rijnsoever en GB stelt vragen over het niet comuniceren kap bomen
 
De entree van Katwijk:
Shared Space
Het gaat er dan eindelijk komen, een langgekoesterde droom van GB, een autovrij centrum.
 
Maar voor ons had dit autovrije deel nog groter gemogen, het stuk boulevard waar de Voorstraat uitkomt had volledig autovrije gemaakt kunnen worden.
 
Het college, maar ook een groot deel van de raad, wil hier graag doorrijden.
Maar het is toch aannemelijk dat de meeste auto’s die op de Boulevard rijden op weg zijn naar of uit de parkeergarage komen. Dus de doorgaande stroom daar een minderheid in vormt.
 
Graag hoor ik of het college dat eens wil gaan onderzoeken.
 
De doorgaande structuur van de boulevard wordt daarmee opgeheven en er ontstaat een entree cq verbinding van de zee naar het centrum en terug.
 
Dit sluit allemaal prima aan bij het onderzoek van MobyCon over shared space, maar ook naar de knip in de Tramstraat. Het college is daar sinds mei 2014 een onderzoek begonnen om het doorgaande verkeer in de Tramstraat middels een paaltje te weren en de parkeerstromen om het centrumgebied heen te leiden.
 
Wij zijn benieuwd wanneer hier uitslag over komt.
 
Winkels Open Fietsers lopen
Daarnaast heeft GB een motie ingediend om in het nieuwe centrum een fiets verbod terug in te voeren.
Deze heeft het niet gehaald, maar wij zijn niet zo teleurgesteld, want inmiddels is het duidelijk dat afgewezen moties van GB toch regelmatig terug komen als college voorstellen.
 
Zien wij daar nog zeker kansen in...
 
Website GB: Knip in de tramstraat: GB zegt doorknippen! en Autoluwe boulevard of doorgaande weg?
 
 
Wat kan wel en niet op zondag
Parkeren op zondag, winkelen op zondag, wandelen in het bos op zondag, het lijken allemaal dingen te zijn die met elkaar te maken hebben.
 
Parkeren op Zondag Voorstraat 1
Maar parkeren op zondag is gratis en mag in Katwijk op de stoep, voor uitritten, eigenlijk overal waar je maar wilt, want er word toch niet gehandhaafd.
 
Winkelen op zondag mag ook, maar dan in Noordwijk, zo word volgens het college onze economie gestimuleerd en zullen de kleine ondernemers het zeker redden.
 
Wandelen in het bos is daarentegen niet gratis en daar word door, de op zondag werkende boswachter, wel entree geheven en gehandhaafd.

In het zojuist genoemde autovrije centrum komen ook meer terrassen, deze zullen, gelukkig ook op zondag open zijn. Maar de vraag is, wie gaat handhaven dat er op de terrassen op zondag geen auto's geparkeerd worden?
 
Mocht het college daar niet uitkomen, dan heeft de fractie van GB wel een dekking voor de extra handhaving op zondag... Maar een klein tipje van de sluier, heeft is iets te maken met betaald parkeren op zondag.....
Dit zou trouwens ook zo'n mooi punt zijn dat wederom een origineel GB idee later tot uitvoer komt als college voorstel. Dus, een oproep aan college, noteer hem alvast zou ik zeggen..
GB Blogt: Parkeren op zondag gratis
 
Zondag winkels open moet mogelijk zijn:
De hele discussie over de zondag openstelling had natuurlijk een vooraf bepaalde uitkomst.
Wij hebben ons als GB er wel over verbaast dat de collegepartijen vinden dat de detailhandel, de winkeliers, een domme zielige groep ondernemers zijn, die ze bij de hand moeten nemen "kom maar kinderen gaan jullie maar even lekker rusten op zondag, want anders ga je maar door met werken"
 
Deze betuttelende houding vind GB een schoffering van een grote groep professionele en hardwerkende ondernemers, die goed in staat zijn om zelf te bepalen wanneer ze wel of niet open gaan.
 
Wij zijn vooral teleurgesteld in het CDA, die ook in dit debat en in vele debatten daarvoor, en ik ga het gewoon maar eens hardop zeggen, zich voordoet als het schoothondje van het college.
GemeenteBelangen vraag het CDA toch eens duidelijk een eigen mening te vormen en zich niet steeds achter het college te verschuilen…
Website GB: Het college laat geld liggen op zondag en Zondag open, het moet mogelijk zijn
 
TriPodia moet open blijven:
Bijzonder is om te zien dat het college het TriPodia heeft afgeschreven. De raad heeft het college eerder op pad gestuurd om daar in goede navolging van de Burgt in Rijnsburg en de Terp in Valkenburg er een gemeenschapshuis van te maken.
 
Er was volgens het college geen behoefte aan een gemeenschapshuis, dus moest het maar iets anders worden, zoals een supermarkt. Afgezien van het feit dat ze daarmee een raadsbesluit naast zich neer legde, is het raar dat er in Rijnburg alles uit de kast werd gehaald om het toen nieuwe gemeenschapshuis succesvol te maken. Huren waren zo laag dat Brussel er bijna staatssteun van maakte.
 
Maar bij het onderzoek voor een gemeenschapshuis in het Tripodia is er al vooraf aan het proces de handdoek al in de ring word gegooid.
Om maar de zwijgen van alle verenigingen die het TriPodia gebruiken, die zitten nu in onzekerheid voor de toekomst.
 
Wel wil GB aangeven dat er met een eventueel verdwijnen van het TriPodia er een cultuurpodium van formaat verdwijnt in Katwijk. GB wil, en met ons vele verenigingen, graag dat het TriPodia een doorstart maakt.
 
De Westerbaan:
Er is door de fractie van GemeenteBelangen al veel gezegd over de Westerbaan, daarom lijkt het goed er nu eens niets over te zeggen.
 
 
Namens de fractie van GemeenteBelangen,
 
 
René Slootweg