Actueel

GB admin

GB ondertekent motie Oegstgeesterweg

  • Geschreven door GB admin

Nadat GemeenteBelangen de te nemen verkeersmaatregelen Oegstgeesterweg had laten  agenderen voor een oordeelsvormende raadscommissie 13 maart jl. waren het wederom GB en het CDA die voor agendering pleitten voor een oordeelsvormende raadscommissie 24 april jl. GB vond in eerste instantie dat er bij de inrichting van de Oegstgeesterweg in Rijnsburg niet echt was geleerd van minder goede ervaringen met de reconstructie van de Brouwerstraat. De zorg om de veiligheid van de oversteek Oranjelaan – Tramstraat was de aanleiding voor de bespreking op 24 april. Dit alles met de wetenschap dat de aanbesteding van het werk al achter de rug was en de eerste spaden al royaal in de Rijnsburgse bodem waren gestoken.

‘Wel geluisterd, maar niet gehoord’

Dat was de reactie van één van de vele Rijnsburgers die op de informatieavond dinsdag 13 mei in de Voorhof aanwezig waren. Daar werd door wethouder Mostert nog een keer de reden van de gemaakte keuzes voor verkeersmaatregelen toegelicht. Argumenten voor en tegen de gemaakte keuzes werden uitgewisseld. Wie verder nog vragen had, kon deze schriftelijk indienen en meegeven aan de aanwezige ambtenaren. En daar werd dan ook zeker gebruik van gemaakt. Donderdag 15 mei zou Mostert in een informatieve raadscommissie verslag doen van de opbrengsten van deze informatieavond.

GB had voorafgaand ook uitvoerig overleg met de wijkraad Rijnsburg zo ook burgers die ingesproken hadden. Deze raadscommissie leverde geen nieuwe inzichten op behalve dat Fedde Jonkman van het CDA een motie voor de later op de avond te houden raadsvergadering aankondigde.

Motie breed gesteund

GB steunde Jonkmans woorden dat hier geen sprake was van burgerparticipatie. ‘Ik vind het eerder een duidelijk gevalletje A.B.P., Anti Burger Participatie’, aldus een verontwaardigde Van Tol in de raadzaal. ‘Daar zal de totale politiek toch echt werk van moeten gaan maken om de burgers te kunnen bereiken’, sprak Van Tol na afloop.

De indieners van de motie verzoeken het College: de 30 km zone op de Oegstgeesterweg te laten overgaan in de bestaande 50 km zone tot de splitsing, de verkeersregelinstallatie en de zebrapaden op de kruising Tramstraat – Oranjelaan – Oegstgeesterweg te handhaven en de parkeerstrook voor de winkels te behouden. Alle partijen behalve de CU en de SGP ondertekenden deze motie waarmee deze werd aangenomen met 21 stemmen voor en 10 tegen.

Hoe nu verder?

Wethouder Mostert zal deze motie in het College van B&W van 20 mei bespreken waarna de raad verder zal worden geïnformeerd. Wordt vervolgd en dat er veel (en niet ‘iets’) moet gebeuren, is wel duidelijk!