Actueel

GB admin

Initiatief GB beloond, maximum snelheid N206 omlaag

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen heeft in 2008 het college opgeroepen om in aktie te komen richting de provincie om de snelheid op de N206 te verlagen. Het resultaat is dat komend voorjaar de maximumsnelheid op de N206 op het traject tussen de Molentuinweg en de Nieuwe Roversbrug wordt verlaagd naar 80km/uur aan de oostzijde en 70 km/uur aan de westzijde van de weg.

Geluidshinder omwonenden
Reden voor GemeenteBelangen om deze oproep te doen was het steeds drukkere verkeer op de N206 en de daaraan gekoppelde hinder voor de omwonenden. De wijken Cleyn Duin, Tranendal, de Blekerij en Hoornes hebben hiervan te lijden. Naar aanleiding van kontakt met de omwonenden hebben wij de wethouder in 2008 opgeroepen om er bij de Provincie op aan te dringen de maximumsnelheid naar beneden te brengen. Eind 2009 hebben wij via een schriftelijke vraag nogmaals aandacht gevraagd voor geluidshinder veroorzaakt door de N206.

Maatregelen
Uit de beantwoording van deze vragen blijkt dat de provincie maatregelen gaat treffen. Inmiddels is er al groot onderhoud aan de weg gedaan, geluidsarm asfalt geeft al een geluidsvermindering. En met het omlaag brengen van de maximumsnelheid zal de geluidshinder nog verder teruggedrongen worden, zeker ter hoogte van de Roversbrug. Het donderende geluid zal afnemen wanneer het vrachtverkeer daar met een lagere snelheid overheen rijdt.

Al met al een goed resultaat, waar GemeenteBelangen zich voor heeft ingezet. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.