Actueel

René Slootweg

College: geen gevaarlijke oversteek plaatsen.

  • Geschreven door René Slootweg

GB logo webNaar aanleiding van artikel 41 vragen van GemeenteBelangen over gevaarlijke oversteken (http://www.gbkatwijk.nl/node/491) heeft het college na 30 dagen broeden antwoord gegeven.

De fractie van GemeenteBelangen gaat zich nog beramen wat te doen met dit antwoord.

Hieronder het flitsende antwoord van het college:

Antwoord op vragen ex artikel41 RvO over oversteekplaatsen

Geachte heer Slootweg ,

Maandag 24 november 2014 ontvingen wij uw vragen ex artikel41 Reglement van Orde over oversteekplaatsen
in Katwijk. Onder andere via een artikel in de Katwijksche Post heeft u inwoners opgeroepen
oversteekplaatsen bij u te melden, waarvan zij vinden dat die gevaarlijk en bijzonder zijn. Aanleiding voor
deze oproep is de aanleg van een verkeerslicht bij een oversteek zonder zijwegen op de Oegstgeesterweg. In
reactie op uw oproep zijn twaalf oversteekplaatsen op diverse locaties in Katwijk aangedragen. U heeft ons
gevraagd welke extra maatregelen wij gaan treffen om ze veiliger c.q. beter te maken.

Over deze locaties kunnen wij u melden dat ze al eerder bij ons zijn gemeld en door ons onderzocht. De
genoemde locaties zijn veilig ingericht en wij hebben geen fysieke maatregelen meer voorhanden die de
veiligheid op die locaties zouden kunnen vergroten. Zoals u zelf in uw brief al aangeeft, is het niet altijd
mogelijk om fysieke maatregelen aan te brengen. Het ervaren van onveiligheid op deze oversteekplaatsen
wordt met name veroorzaakt door verkeersdeelnemers die zich niet aan de verkeersregels houden. Dit
gedrag is slechts beperkt te beïnvloeden.

Er is overleg geweest met de politie over handhaving. Prioritering en ook regelgeving spelen hierbij een
belangrijke rol. Wij zijn in afwachting van aanvullende informatie over dit onderwerp. Zoals onlangs ook al
in de raad is toegezegd, informeren we u daar vervolgens nader over.