Actueel

René Slootweg

Denktank GB over toekomst N206 en HOV

  • Geschreven door René Slootweg

N206 autoweg en 80km uHoe wordt de Provinciale Weg de N206 in de toekomst? Wordt die verdiept aangelegd, ondertunneld of alleen omgelegd en verbreed? Waar rijd de bus, maar waar zeker niet?

Over deze vraag gaat de denktank van GemeenteBelangen op woensdag 16 november. Nu is de N206 een drukke doorgaande weg die Katwijk verdeelt. En die bovendien geluidsoverlast en ongezonde en vieze lucht veroorzaakt.

Voor de toekomstige inrichting is nog geen ontwerpplan en de plannen voor de lange termijn zijn nog steeds onduidelijk. De toekomstige Rijnlandroute houdt op bij het kruispunt naar Wassenaar bij de Molenwijk (N441), maar hoe het tracé vanaf dat punt tot het Zeewegviaduct  op de langere termijn ingevuld gaat worden is nog onduidelijk.

GemeenteBelangen is voorstander van een integraal plan voor dit tracé en heeft in de gemeenteraad gepleit voor een verdiepte aanleg. Hoewel dit een ingrijpend en kostbaar concept is, komt dat de leefbaarheid van de omliggende wijken ten goede. Gemeentebelangen vindt dat de kosten opwegen tegen de vele voordelen van een verdieping.

Voor de inpassing van het R-Net, de snelbus, komt er een busbaan langs de N206 en welke verderop in het dorp rotondes en bomen gaat doen verdwijnen.

Het is een ingrijpend concept met veel consequenties en daarom wil GB hierover in gesprek met haar achterban, met bewoners en andere belanghebbenden. De denktank van GB is een bijeenkomst die GB twee keer per jaar organiseert en waarop belangrijke onderwerpen worden uitgediept. Iedereen kan dan  ‘out-of-the-box` meedenken en –praten en suggesties doen. In het verleden hebben de GB-denktanks al  heel wat waardevolle en succesrijke ideeën en plannen opgeleverd.

De denktank wordt gehouden op woensdag 16 november 2016 in de Roskam en begint om 19.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Luister ook naar het radio interview: https://soundcloud.com/kuijt/denktank-gb