Actueel

René Slootweg

Kiezen voor veiligheid én groen!

  • Geschreven door René Slootweg

Met grote afschuw heeft GemeenteBelangen afgelopen commissie de conservatieve rechtse partijen DURF, VVD en SGP horen pleiten voor het openhouden van het tunneltje Duinviool voor het autoverkeer. Deze bijzondere keuze zorgttunneltje niet alleen voor het bewust instandhouden van een onveilige situatie, maar heeft ook tot gevolg dat veel groen zal verdwijnen. De keuze van het CDA om de auto te gast te maken lijkt sympathiek, maar heeft dezelfde consequenties tot gevolg.

Het beleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad is duidelijk; bij nieuwe ontwikkelingen wordt eerst voor fiets en voetgangers ontworpen en pas als laatste voor de auto. Dit is vastgelegd in de Katwijkse Agenda Mobiliteit. Het is dan ook bijzonder dat elke keer bij besprekingen over de daadwerkelijke uitvoering van dit beleid, er door eerder genoemde partijen angstvallig op de rem getrapt wordt.

Veel verkeersdeskundige hebben zich de laatste tijd over het tunneltje gebogen. Zij concluderen dat het kan echt niet veel veiliger gemaakt kan worden. Daarbij heeft de provincie gesteld dat als de raad van Katwijk er toch voor kiest om het autoverkeer door de tunnel wil behouden, de keuze voor het nieuwe fietspad langs de N206 niet benedenlangs, maar bovenlangs over het tunneltje zal gaan. Zo zorgen ze er dan toch voor een veilige kruising als het autoverkeer door de tunnel blijft rijden.

Dit lijkt op het eerste gezicht een mooie oplossing, maar hierdoor zal ter hoogte van de Nieuwe Duinweg een behoorlijke strook groen moeten verdwijnen, omdat hier het fietspad dan komt te liggen. Dus door te kiezen voor het openhouden van de tunnel voor autoverkeer, kiest men niet alleen voor het instandhouden van een onveilige situatie, maar ook voor het verdwijnen van veel groen. Door het verwijden van het groen komt er extra fijnstof en geluidsoverlast richting de school en wijk achter de Nieuwe Duinweg.
Daarbij wordt de huidige onveilige kruising bij het tunneltje van auto’s en fietsers nog steeds niet opgelost, alleen het doorfietspad gaat dan bovenlangs.

Voor GemeenteBelangen is deze keuze volledig onacceptabel!

De keuze voor het tunneltje af te sluiten voor het autoverkeer is voor GemeenteBelangen de enige juiste keuze. Het zorgt voor een veilige situatie voor fietsers en voetganger met behoud van de groenstructuur.