Actueel

René Slootweg

CDA heeft de kop in het (duin)zand….

  • Geschreven door René Slootweg

struisvogel politiekDe digitale media plopt op met het nieuws van het CDA : ”Knap duinspeeltuin op”.

Het gaat hier over de speeltuin aan de Cantineweg

http://www.dichtbij.nl/duin-en-bollenstreek/regionaal-nieuws/artikel/3650481/cda-katwijk-knap-duinspeeltuin-op.aspx?utm_medium=twitter

Het stuk is voor de gemiddelde burger van Katwijk een prima initiatief, de speeltuin is enige jaren oud en moet nodig opgeknapt worden. Iedereen kan dat begrijpen en snapt niet waarom dit nog niet gedaan is.

Maar als men de historie kent van dit dossier en de toekomstverwachting van dit stuk grond, dan weet men ook dat dit een behoorlijk populistisch en geldverslindend statement is… of een reclamestunt om twee beginnende raadsleden naamsbekendheid te geven..

Laat de CDA - fractie zich eerder inzetten en hard maken voor een goede verkeersafwikkeling in dit gebied. Dat dit hoofdpijndossier met vele jaren ook verantwoordelijke CDA wethouders niet vlot kan worden getrokken, blijkt uit onderstaand overzicht.

De historie van deze weg loopt al meer dan vijftig jaar, maar laten we inzoomen op de laatste tien jaar of zo

Iedereen weet nog wel dat de blokken beton op de Westerbaan gingen? De meeste burgers snapten daar echt helemaal niets van. Waarom moest dat nu weer?

De aansluiting van de  Westerbaan op de Cantineweg was opengesteld op basis van een tijdelijk bestemmingsplan (d.w.z. voor een paar jaar), daarna moest een permanente oplossing gevonden worden met alle betrokkenen  waaronder Duinbehoud, die behoorlijk bezwaar had tegen de aansluiting  van de Westerbaan op de Cantineweg , die met alle extra verkeer te dicht bij de duinen kwam.

Ook de overheid werkte niet mee omdat het gebied waar de Verlengde Westerbaan moest komen, aangewezen werd als Natura2000 en daardoor beschermde natuur werd.

Het was toentertijd een CDA wethouder die zo naïef was en dacht dat hij dit wel even voor het verstrijken van het tijdelijk bestemmingsplan kon oplossen, maar helaas…Ook een gemeente moet zich houden aan de wet, dus termijn verlopen, weg dicht....

Dan zien we nog die lachende en champagne drinkende VVD wethouder, die later de blokken beton  weghaalde en beloofde het op te lossen…

Ik geloof niet dat hij überhaupt iets heeft opgelost of gedaan heeft.

De bezwaren van Duinbehoud waren er nog steeds en recent hebben ze  voor de zoveelste keer van de Raad van State weer gelijk gekregen.

Maar toch is er nog een tijdelijk bestemmingsplan afgegeven tot 2016 (!)

Nu is dan de beurt aan  een CU wethouder die toch denkt dit op te kunnen lossen. Maar het feit blijft dat als er geen oplossing voor 2016 gevonden is, dan moeten de blokken beton er weer op… (??!!)

Wie snapt het nog?

Maar wat heeft dit nu allemaal met de speeltuin te maken denkt U?

Zowel de door Duinbehoud voorgestelde aansluiting op de Boslaan, als de (bijna onhaalbare) aansluiting van de Westerbaan op een Verlengde Westerbaan zal gerealiseerd moeten worden via het terrein van de huidige speelplaats.. Deze zal dan ook verplaatst moeten worden. Daarop is deze duinspeeltuin ook opgezet en ingericht… voor een tijdelijke bovenwijkse speelvoorziening.

Vorige CDA-wethouders hebben dit risico in hun beslissingen om de speeltuin hier aan te leggen bewust ingecalculeerd.

Dus als je als CDA voorstelt om een speeltuin op te knappen die hoogstwaarschijnlijk voor 2016 weg moet, is dat gewoon populistische struisvogel politiek… Steek dan gewoon de handen uit de mouwen of benader de wijkraad / wijkregisseur en de vaste gebruikers kunnen als mogelijk een beheergroepje vormen zoals Criticaster in de laatste uitgave van De Katwijksche Post beschrijft.

Maar goed, het is aan de burger dit te beoordelen…

Voor alle duidelijkheid;  GemeenteBelangen is niet tegen de Westerbaan , maar wel tegen de verlengde Westerbaan dwars door het bijzondere natuurgebied. Dus GB wil graag dat er een oplossing gevonden wordt i.p.v. weer blokken beton te plaatsen. Het traject zoals het nu loopt, zal het niet gaan worden, daar Duinbehoud een sterke zaak heeft.

Dus laten we ons niet blind staren op één oplossing, GB is van mening dat een tweesporenbeleid (besluitvorming definitieve goede ontsluiting wijk de Zanderij en knelpunt Verlengde Westerbaan) het enige juiste spoor is. Laat de heer en dame van het CDA daar maar eens de pen voor in de inktpot dopen.

En natuurlijk moet dan de speeltuin ergens anders terug komen, want speeltuinen zijn heel belangrijk en we hebben er in Katwijk toch al zo weinig van, zeker zo’n bovenwijkse speelgelegenheid.

Dus lijkt het ons voor de hand liggen dat de wethouder, maar vooral ook het CDA , de kop uit het zand haalt en gaat kijken naar realistische oplossingen.

René