Actueel

GB admin

De auto in Rijnsburg ……. kunnen we zonder?

  • Geschreven door GB admin

Hoe kunnen we parkeren in Rijnsburg?
Het parkeren van de auto’s in Rijnsburg is een groot probleem. Zo zorgt dit in de nieuwbouwwijken Frederiksoord, Kleipetten en De Hoek dagelijks voor de nodige problemen.
In de wijk Kleipetten is de nood zo hoog gestegen dat het parkeren in de groenstroken zelfs door de gemeente wordt gedoogd. De groenstroken in de wijk De Hoek zijn ook omgezet in parkeerplaatsen.
GemeenteBelangen is tegen het opofferen van het groen in de wijk om meer parkeerplaatsen te realiseren. Blijkbaar is bij het plannen en indelen van deze wijken de gehanteerde parkeernorm veel te laag ingeschat.

Het is algemeen bekend dat Rijnsburg de grootste ‘kentekendichtheid’ van heel Nederland heeft. Voor nieuwbouwplannen in Rijnsburg is het ondergronds parkeren de enige oplossing om dit probleem nog enigszins beheersbaar te houden.

Verkeersproef RB donderdag 16 april 2009 010Krijgt K.A.N.S. een echte kans in Rijnsburg?
Het brengen en halen van kinderen naar één van de zeven basissscholen, is ook in Rijnsburg een punt welke aandacht verdient.  Bij de basisscholen die ook onder hetzelfde dak samenwerken met peuterspeelzalen, wat de gemeente Katwijk ook stimuleert, kent men hierdoor nog meer dagelijkse vervoersbewegingen met auto’s op meerdere momenten van de dag. De meeste ouders maken immers gebruik van de auto en daardoor kunnen er zeer gevaarlijke situaties rondom de basisschool ontstaan.
Zeker met ‘nattere periodes’ neemt het aantal autobewegingen bij basisscholen schrikbarend toe.
Het project K.A.N.S. (Kinderen Anders Naar School) is hiervoor speciaal in het leven geroepen, maar de meeste ouders zijn blijkbaar niet doordrongen van het gevaar dat zij met de auto kunnen veroorzaken rondom de school. GemeenteBelangen zou graag zien dat de ouders in deze hun verantwoordelijkheid nemen. Kies voor een grotere veiligheid van uw en andere kinderen door ze met de fiets of te voet naar school te brengen.

Johan Velema