Actueel

Geert Diemer

Hoe beweegt het Katwijk van morgen?

  • Geschreven door Geert Diemer
Met het besluit van de KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit) heeft Katwijk haar visie bepaald hoe zij de komende jaren met mobiliteit omgaat. GemeenteBelangen is zeer tevreden met dit belangrijke visie document dat unaniem door de raad werd vastgesteld. De insteek van deze visie is precies zoals GB dit in haar verkiezingsprogramma formuleerde: “Katwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers.”
 
voetgangers ruimte
 
De KAM komt voort uit de omgevingsvisie voor Katwijk. De KAM zal heel Katwijk leefbaarder maken. Bij de herinrichting van woonwijken en centra komt de auto voortaan op de laatste plaats. Het aantal auto’s in onze straten gaat afnemen. Het openbaar vervoer wordt handiger te gebruiken. Tegelijk blijven de autoverbindingen tussen de bedrijventerrein en met de buitenwereld wel robuust.
 
voetganger en fietser bordEr komt meer ruimte voor groen in versteende wijken, het verkeer zal minder herrie maken.  Fietsen wordt comfortabeler: meer egale verhardingen en minder tegels, geen scherpe bochten, meer opstelruimte en kortere wachttijden bij de verkeerslichten, meer plekken voor het parkeren van de fiets bij winkels en haltes. En vrijliggende fietspaden langs alle 50 km/u wegen.
 
De KAM staat vol met zulke fietsvriendelijke maatregelen en heeft bijzondere aandacht voor voetgangers en openbaar vervoer. De tijd van de vanzelfsprekendheid van de auto is voorbij, de wereld verandert en er zal op andere manier moeten worden omgegaan met mobiliteit.
 
Voor GemeenteBelangen is dit een logische stap voor een betere en groenere leefomgeving. Katwijk blijft natuurlijk wel gewoon bewegen, maar dan wel op een toekomstbestendige manier.