Standpunten

Verkeer

gbk veiligheidKatwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers..

Liever veilige rotondes, dan doorstromende kruispunten. Liever een vrachtwagenverbod, dan doorgaande weg door een woonwijk. Liever shared space, dan bevorderen doorstroom. Veilige oversteken, maar ook handhaven op die veiligheid. Liever de fiets of lopen dan de auto. Voorbeelden zijn: vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat en shared space op het middenstuk van de Boulevard.

1. Goed en betrouwbaar openbaar vervoer.
2. Goede inpassing van de N206 via het DODO-concept.
3. Verbetering van de fietsverbindingen binnen de gemeente.
4. Fietssnelwegen van en naar de gemeente.
5. Uitvoeren van het Fietsplan 2011.
6. Het stimuleren van het gebruik van de fiets.
7. Benoeming van een fietscoördinator.
8. Een autovrij centrum en betaalbare parkeervoorzieningen voor centrumbewoners in Katwijk aan Zee.
9. Deels autovrije boulevard.
10. Een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat.
11. Realisatie van de Pioniersbaan (= nieuwe naam voor de randweg Rijnsburg).
12. Betaald parkeren ook op zondag doorvoeren.

 

meer artikelen over standpunt 'veiligheid'