Standpunten

Gemeentelijk Beleid

gbk veiligheid

GemeenteBelangen blijft met volle inzet werken aan een aantal trajecten die in deze collegeperiode in gang zijn gezet.
Zo zorgen het Groenbeleidsplan en het Groenstructuurplan voor een groenere gemeente, en draagt de Katwijkse Agenda Mobiliteit eraan bij dat klimaatadaptatie verweven is bij herinrichting van wegen en wijken en dat fietsers en voetganger belangrijker zijn dan de auto.
Met het grondstoffenbeleid gaan we meer afval scheiden, voor een betere wereld.
De MAG (Maatschappelijke Agenda) is de leidraad voor de zorg. Om te zorgen dat woningen ook voor langere tijd beschikbaar blijven voor de doelgroep is er het doelgroepenbeleid. Het parkeerbeleid regelt nu eindelijk betaald parkeren op zondag.
Een aantal onderwerpen noemen we niet specifiek in ons programma. Zijn die dan niet belangrijk? Jazeker, maar in onze check op het vorige programma bleken onderwerpen als bijvoorbeeld financiën, economie en integratie ook al prima in het gangbare beleid van de gemeente te zitten.