Standpunten

Gezond Bewegen

gbk veiligheid

Katwijk is krap, en die beperkte ruimte moet gedeeld worden met steeds meer mensen en steeds meer verkeer. Aan alle wensen van verkeersdeelnemers voor de inrichting van die ruimte kan eigenlijk niet meer worden voldaan. Fietsen, wandelen en openbaar vervoer en spelen, sporten en groen krijgen daarom bij GemeenteBelangen voorrang op de auto. 
 
1. Wij stellen de fiets centraal en investeren in betere, veiligere en snellere voorzieningen voor het fietsverkeer. Denk aan voorrang op rotondes en een ondergrondse fietsenstalling in het zeedorp.
 
2. Toegankelijke en veilige routes en meer voorrang voor voetgangers.
 
3. Investeren in goede verbindingen met het regionale en landelijke wegennetwerk (versterking N206, zuidelijke randweg Duin- en Bollenstreek).
 
4. Invoering van parkeerregulering om de beperkte ruimte beter te gebruiken
 
5. Vermindering van geluidsoverlast door bijvoorbeeld motoren, sportuitlaten en vliegtuigen.
 
Verkeersveiligheid is in onze bebouwde kom een belangrijk thema. Vooral voor de kwetsbare deelnemers: fietsers en voetgangers. Maatregelen blijven stimuleren om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
Omdat basisscholen meestal niet staan op locaties die zijn ingericht op druk autoverkeer ontstaan onveilige situaties bij scholen. De ouders hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid. De meeste leerlingen lopen of fietsen graag met de vriendjes en vriendinnetjes naar school. Laat dat dan gebeuren. Zo leren ze meteen hoe zich te gedragen in het verkeer. GemeenteBelangen zal vooral inzetten op gedragsbewustzijn in samenwerking met de scholen.
Ook hier is het toekomstige Valkenhorst weer een uitgelezen mogelijkheid om duurzame mobiliteit te ontwikkelen.