Standpunten

Gerichte Bebouwing

gbk veiligheid

Katwijkers zijn honkvast, en ook veel mensen van buitenaf willen graag wonen bij zee en duinen. 
Het is tegenwoordig voor de gemiddelde beurs bijna niet meer mogelijk om een passende woning te vinden, en dat geldt zeker voor de minima. 
 
Het is een enorme opgave om de woningvoorraad te vergroten en voor iedere beurs beschikbaar te houden en daarbij ook de leefbaarheid niet uit het oog te verliezen.
 
1. Toestaan van hoogbouw (acht verdiepingen of meer) op strategische plekken. 
 
2. Toestaan en stimuleren van tijdelijke woningen. 
 
3. Meer nadruk op betaalbare (gezins)woningen in plaats van dure villawijken. 
 
4. Betaalbaar gemaakte koopwoningen dienen voor deze doelgroep beschikbaar te blijven. 
 
5. Toestaan van het “splitsen” van huizen, waardoor de woningvoorraad toeneemt. 
 
6. Projecten stimuleren waarbij andere vormen van samenwonen worden bevorderd (voordeurdelers) en waardoor woningen vrijkomen, zoals samenwoning van AOW-ers zonder korting op de uitkering of een ruimer beleid in het toestaan van samenwonen van uitkeringsgerechtigden.
 
7. Bevorderen en stimuleren van doorstroming op de woningmarkt, door bijvoorbeeld huurkorting en de doorstromingsmakelaar.
 
8. Waar mogelijk medewerking verlenen aan ombouwen van winkels/bedrijven naar wooneenheden
 
9. Tools als zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding gebruiken om de woningmarkt toegankelijker te maken voor iedereen. GemeenteBelangen wil behoud van de bestaande doelgroepenverordening, die aangeeft dat sociale huurwoningen voor 30 jaar voor de doelgroep beschikbaar moeten blijven, en ook langdurige leegstand van woningen tegengaan.

  

meer artikelen over standpunt 'wonen'