Standpunten

Goede Behandeling

gbk veiligheid

Goede zorg is enorm belangrijk, maar hapt ook een enorm stuk uit de totale begroting van Katwijk: ruim 65 miljoen op een begroting van 170 miljoen. Maar het is niet alleen kostbaar voor de gemeente. Ook voor de burgers zelf wordt de zorg ondertussen bijna onbetaalbaar. GemeenteBelangen wil dat niemand tussen wal en schip valt.
 
1. Een solide netwerk van preventieve voorzieningen, laagdrempelige maatschappelijke ondersteuning en een combinatie van maatwerk en algemene voorzieningen zorgen ervoor dat mensen minder snel in dure specialistische hulp terecht komen. 
 
2. Voor inwoners met dementie, (niet aangeboren) hersenletsel of een andere (fysieke) beperking die aangewezen zijn op dagbesteding moet het aanbod aan voorzieningen verbreed worden.
 
3. Realiseren van woonzorgvoorzieningen, dagbestedingsvoorzieningen of andere ondersteuning op basis van algemene grondslag.
 
4. Brede ondersteuning van mantelzorgers. 
 
5. Ontwikkeling van een online (en voor ouderen ook offline) sociale kaart, met praktische informatie, adressen en links van alle hulpverlenende instanties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën in Katwijk. 
 
6. Door nauwe samenwerking met de zorgverleners, de mensen aan het bed, betere zorgbeleid maken.