Standpunten

Groene Buurt

gbk veiligheid

Die mooie verbrede zeereep voor de Boulevard van Katwijk ligt er niet voor niets. Het klimaat is in hoog tempo aan het veranderen, met opwarming van de aarde, extremer weer en zeespiegelstijging als gevolg, en wij als kustbewoners zitten letterlijk op de eerste rij. Provinciale, nationale en Europese overheden en de wereldleiders hebben een grote verantwoordelijkheid.  
Zij moeten maatregelen nemen die het tij kunnen keren. GemeenteBelangen kiest ervoor om ook zelf een bijdrage te leveren, om ook op lokaal niveau te werken aan een samenleving die duurzaamheid voorop stelt. Met inzet van alle Katwijkers. Alle beetjes helpen!
 
1. Meer groen moet ons helpen de temperaturen draaglijk te houden, overtollig regenwater op te vangen en de lucht zuiverder te houden. Wij zetten in op een stimuleringsregeling (financieel en materieel) om ons dorp te vergroenen. Steenbreek en tegelwippen zijn inspirerende voorbeelden.
 
2. We investeren in voorzieningen voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en kiezen voor een stevige infrastructuur voor elektrische auto’s.
 
3. Wij ondersteunen de overstap van Katwijkse wijken naar een duurzaam verwarmingssysteem.
 
4. Voorlichting en educatie zijn belangrijk om de urgentie van klimaatmaatregelen onder de aandacht te brengen.
 
5. Bij alles wat we doen stikstof en PFAS verminderen door bijvoorbeeld meer circulair te bouwen en zorgen voor minder fijnstof uitstoot.
 
De gemeente Katwijk heeft de afgelopen collegeperiode goed beleid vastgesteld met betrekking tot klimaatmaatregelen, groenstructuur en ecologisch beheer. GemeenteBelangen wil meer middelen vrijmaken voor dat beleid. Vooral versterking van de groenstructuur biedt kansen. De Kwakelwei, de Duinvallei en de Vliet komen daarbij in beeld. En wat te denken van de nieuwe woonwijk Valkenhorst? Die uitgelezen kans om een groen en duurzaam dorp te bouwen wil GemeenteBelangen niet laten liggen!

  

meer artikelen over standpunt 'groen'