Standpunten

Generaties Belangrijk

gbk veiligheid

Hoe is het om op te groeien en op te bloeien in Katwijk? Wij zijn inmiddels niet meer het Katwijk van vijftig jaar geleden, toen GemeenteBelangen werd opgericht, en er is steeds meer mogelijk voor jongeren. 
Maar wat ons betreft nog niet voldoende. De maatschappelijke dynamiek in Katwijk is veranderd, en dat heeft z’n invloed op de keuzes die de inwoners (willen) maken voor bepaald onderwijs en ook op de behoefte aan jongerenvoorzieningen.
 
● Wij pleiten voor een zo divers mogelijk aanbod aan basisonderwijs in scholen ‘in de buurt’, ook voor kinderen met een speciale behoefte.
● Meer aandacht voor kansrijke beroepen onder jongeren. Projecten, stages en maatschappelijke diensttijd besteden meer aandacht aan beroepen waar tekorten zijn of kansen liggen voor de jeugd (zorg, techniek).
● Algemene voorzieningen en laagdrempelige hulp voor ouders en jongeren met opvoed en/of opgroeivragen moeten worden uitgebreid.
● Moderniseren van de gedateerde jongerencentra die niet meer aansluiten bij de veranderende behoeften van de jongeren. 
● Realiseren van ‘legale hangplekken' voor jongeren.
● Ondernemers stimuleren en faciliteren die voorzieningen voor jongeren willen realiseren.
● Speeltuinen zodanig inrichten dat kinderen van verschillende leeftijden met en zonder beperking samen kunnen spelen.
● Minder rompslomp en meer mogelijkheden voor het organiseren van evenementen.
● Zoveel mogelijk kinderen en jongeren doen aan sport en beweging, zowel binnen als buiten, en dat betekent behoud van het Jeugdsportfonds, uitbreiden van het gratis sportaanbod en creëren van openbare sportvoorzieningen.
 
Een hoofdstuk wijden aan een doelgroep die niet kan stemmen is niet altijd populair onder politieke partijen. GemeenteBelangen besteedt in de vijftig jaar dat we bestaan juist wel uitgebreid aandacht aan de jeugd. De jeugd mag dan niet stemmen, maar zij zijn wél de toekomst van Katwijk. Als de voorzieningen voor onze kinderen en jongeren niet op orde zijn trekken ze weg uit ons vergrijzende Katwijk. En dat heeft invloed op alles!