Actueel

René Slootweg

Veiligheid en doorstroming bij Binnensluis.

  • Geschreven door René Slootweg

De gemeenteraad stemde recent over de motie om de binnensluis te openen voor tweerichtingsverkeer. Een vijftal partijen diende deze motie tegen willens en wetens in. GemeenteBelangen begrijpt dat de huidige verkeersmaatregelen voor inwoners, ondernemers en bezorgers nadelige gevolgen kunnen hebben en dat dit de nodige irritaties oproept. Maar het zomaar opheffen hiervan heeft rigoureuze gevolgen. Hulpdiensten, verkeersexperts en het college riepen de gemeenteraad op om niet in te stemmen met de motie. Als gemeenteraad kun je het oordeel van het college uiteraard naast je neer leggen. Maar GemeenteBelangen vindt dat het negatieve advies van de verkeersexperts, fietsersbond en hulpdiensten serieus genomen moet worden.

binnensluis


Experts zeggen nee
Het lijkt wellicht eenvoudig, slagboom open en klaar. Zo simpel ligt het niet. De motie vraagt om de binnensluis voor een pilotperiode van twee weken te openen voor tweerichtingsverkeer. De verwachting is dat er vervolgens 16.000 auto’s per dag over de binnensluis zullen rijden. Dit is gebaseerd op tellingen van afgelopen jaar, waarbij per dag 15.000 auto’s over de Julianabrug reden en 7800 over de binnensluis. De Julianabrug kon deze aantallen aan, de binnensluis hoogst waarschijnlijk niet. Dit zal zorgen voor files, opstoppingen en nog meer overlast. Hulpdiensten kunnen hierin verstrikt raken, waardoor ze vele malen later aankomen bij meldingen. Ook zal de brandweerkazerne zijn roosters aan moeten gaan passen, omdat men straks wellicht niet op tijd de kazerne kan bereiken door geblokkeerde wegen rond de binnensluis. Daarnaast waarschuwde ook de fietsersbond voor riskante situaties voor fietsers, moet Arriva overwegen zijn buslijnen aan te passen en zal de stikstof depositie stijgen. Maar die stikstof komt nu wel ergens anders terecht met al dat omrijden, zou u denken. Dat klopt, maar rond het gebied van de binnensluis gelden strikte regels. één telefoontje van de provincie over een te hoge stikstof depositie en de slagboom moet direct weer dicht.


Duur grapje
De huidige verkeerssituatie is vervelend. Maar de mogelijke gevolgen voor de hulpdiensten, mening van de verkeersexperts en het zevental pagina’s van het college met de oproep om de huidige maatregelen niet aan te passen hebben GemeenteBelangen doen besluiten niet in te stemmen met deze motie. Het aanpassen van de maatregelen kost daarnaast tienduizend euro, het wordt helemaal een duur grapje als het inderdaad mis blijkt te gaan. Dan lopen de kosten op naar bijna twintigduizend euro. Desondanks stemde genoeg raadsleden voor de motie. Laten we voor de verkeersveiligheid, hulpdiensten en inwoners hopen dat de deskundige er naast zitten.