Actueel

René Slootweg

GemeenteBelangen: motie snelheids vermindering N206

  • Geschreven door René Slootweg

Autoweg 80Km u
GemeenteBelangen heeft vanaf het begin tegen de plannen voor het vervangen van het geluidscherm bij de Helmbergweg gestemd. Dat had vooral te maken met het feit dat er 300+ bomen gekapt zouden worden. Helaas waren wij daarbij alleen en werd het voorstel toch in de raad aangenomen.

Deze motie is voorgekomen na de informatie bijeenkomst over de vervanging van het geluidsscherm bij de Helmbergweg. Een behoorlijk aantal goede initiatieven is voorgekomen vanuit de burgers: vragen en antwoorden bewonersavond van 24 juni

Waar wij als GB ook alleen in waren, was het reageren op de vragen van de burgers uit de achterliggende wijken. Ze hebben dan ook een pittig stuk in het Leidsch Dagblad geplaatst, dat niemand vanuit de politiek reageerde op hun vragen, alleen GemeenteBelangen antwoorde en steunde hen.

Uit de informatie avond bleek dat de burger zeker niet te beroerd zijn om naar alternatieve oplossing te zoeken:
- Geen duur geluidsarm asfalt, wat toch elke 6 jaar vervangen moet worden, maar het geld gebruiken voor een hoger scherm.
- Onder de geluidswal een grondheuvel, dan hoeft het scherm niet zo hoog, dan staat hij al hoog.
- De snelheid op de N206 omlaag naar 80 km/u.
Die laatste optie willen wij middels een motie afdwingen bij de raad, om zo het college weer bij de provincie aan tafel te zetten dit te bereiken. Dit hebben wij in het verleden al eerder gedaan; Snelheid omlaag op de N206

GemeenteBelangen dient deze donderdag een motie in om op het gedeelte ter hoogte van de Helmbergweg de snelheid van de N206 naar 80 km/u te verlagen. Maar het blijft wel een autoweg, want gek genoeg mag een autoweg minder geluidsoverlast geven ten opzichte van een andere weg.

N206 autoweg en 80km u
N206 Noordwijk richting Katwijk

Bron: google Earth (c)

 
Deze simpele en zeer goedkope handeling van het verplaatsen van een bord, is een oplossing voor het geluidsoverlast probleem in de wijk. Wij hopen dat deze motie op zeer brede steun kan rekenen in de raad en zo de wijk tegemoet te komen met hun eigen voorstel.
 
De motie in pdf: Motie snelheids vermindering N206
Het radio interview van René Slootweg en Alex Rademakers (Bewoner Rijnsoever):
- RTV youtube in beeld en geluid
- Alleen audiostream

De motie is op 1 oktober 2015 aangenomen met 27 stemmen voor en 2 tegen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg

Voor degene die wat dieper op de materie in willen gaan, hieronder een wat meer diepergaand verhaal:

In het Programma van Eisen voor de Rijnlandroute heeft de gemeente als eis opgenomen dat de maximum snelheid niet meer dan 80 km/uur mag bedragen, dus lijkt ons dat ook gelden voor het verlengde stuk richting Noordwijk. Op de volledige N206 bestaat er slechts één wegvak waar 100 km/uur gereden mag worden, die voor het deel door Katwijk nota bene langs een woonwijk is gelegen.

Deze snelheidsverlaging al eerder is gedaan op het deel van de N206 ter hoogte van de Blekerij. (zie Actieplan Geluid 2008-015077), wat resulteerde in 70 km/u vanaf de Roversburg richting de Zanderij en vanaf de Molentuinweg richting de Roversbrug in 80 km/u. Het laatste stuk langs de Zanderij is zelf 50 km/u.

Volgens de uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) inzake verkeerstekens bij paragraaf 4 onder 2b, wordt vastgesteld dat op autowegen de maximum snelheid op 100 km/u staat, maar dat het wettelijk wel mogelijk is dat buiten de bebouwde kom de snelheid middels een toegevoegd A1 bord op 80km/u en zelfs bij gevarenpunten op 70km/u.