Actueel

René Slootweg

Hoornes gasvrij: Hoe, wat en waarom?

  • Geschreven door René Slootweg

Waarom doen we dit?
Het belang van minder CO2 produceren is voor GemeenteBelangen zeker duidelijk, want we moeten onze kinderen en toekomstige generaties niet met onze ellende opzadelen. Het plan om een wijk in onze gemeente gasvrij te maken lijkt dan ook een goede stap. Maar dan moet de alternatieve warmte opwekking wel duurzaam gebeuren, want we willen het probleem niet verplaatsen maar oplossen.

gas vlam


Spookverhalen van anderen
De burgers van deze wijk zijn de laatste tijd veel spookverhalen en schrikbeelden voorgehouden. De huishoudens zouden zeer hoge investeringen in hun woning moeten doen. Dat waren populistische verhalen van bepaalde politieke partijen in Katwijk. Die sloegen de plank mis want het besluit tot aanpassingen in de wijk wordt simpelweg nu nog niet genomen. De gemeente gaat eerst meer onderzoek doen.

De feiten
De Rijksoverheid heeft elke gemeente gevraagd om vóór 2021 3 wijken aan te wijzen die van het gas af zouden kunnen. En Katwijk kan een subsidie van €4,7 miljoen ontvangen voor het gasvrij maken van een tranche van 500 woningen. Het besluit dat nu voorligt is om verder te onderzoeken welke warmtebron we gaan gebruiken en welke kosten elke bron oplevert voor de bewoners. Dit onderzoek wordt betaald uit de subsidie van het Rijk. Het kost de gemeente dus onder de streep geen geld. En nogmaals, er wordt nog geen enkel besluit tot aanleg genomen.

Zorgen
GB let ondertussen wel goed op. Zo heeft GB aangetoond dat de second opinion vol staat met typefouten, incorrecte optellingen en allerlei aannamen. Ook zijn in de second opnion bedragen anders samengesteld dan in het eerste stuk maar zonder onderbouwing in de tekst.  En al kloppen de cijfers onder de streep, dit rapport verdient zeker geen schoonheidsprijs. Het verdere onderzoek is dus hard nodig om echt aan te tonen wat de kosten werkelijk zijn en welke mogelijkheden er bestaan om de warmte duurzaam op te wekken.

Natuurlijk let GemeenteBelangen ook scherp op of het allemaal betaalbaar zal zijn voor de huishoudens.

Conclusie
GemeenteBelangen ziet de noodzaak van maatregelen tot reductie van CO2 en steunt het verdere onderzoek in de pilot wijk Hoornes en houdt de betaalbaarheid daarin leidend.