Actueel

Geert Diemer

Meer afval hergebruiken

  • Geschreven door Geert Diemer

We hergebruiken maar de helft van ons afval en verbranden de andere helft. Dat is duur en belast onze leefomgeving. De landelijke overheid wil dat gemeenten het restafval drastisch terugdringen. Het college gaat daarom het afval anders inzamelen. Afgelopen week stemde de gemeenteraad over een voorstel. Het krijgt nog verdere uitwerking en wordt pas in 2023 ingevoerd.

Recyle Afval scheiden


GemeenteBelangen is blij dat er nu éindelijk volmelders komen in de ondergrondse containers van de milieuparkjes. Al in 2017 diende GB hiervoor een voorstel in. Regelmatig zie je papier- en PMD bakken die overvol zijn en afval dat naast de containers ligt. Als de gemeente wil dat inwoners hun afval beter scheiden, moet ze dat beter faciliteren. Dankzij de volmelders worden containers straks op tijd geleegd en zijn overvolle bakken verleden tijd. Op verzoek van GemeenteBelangen gaat de wethouder hiermee meer vaart te maken.


Recyle afval bak 1Het college voert in 2023 een financiële prikkel in om inwoners te stimuleren beter te scheiden. Je betaalt straks een vast tarief afvalstoffenheffing dat lager ligt dan het huidige tarief, maar daarnaast betaal je per aangeboden bak of zak restafval een bedrag. Hoe hoog je afvalstoffenheffing dan in totaal uitpakt, hangt af van je hoeveelheid restafval. Slecht scheiden betekent: meer restafval en een hogere aanslag voor de afvalstoffenheffing.
In de restafvalbak wordt door de gemiddelde Katwijker nog steeds teveel ander afval gegooid: 80 kilo is GFT afval en 30 kilo PMD. Van een gehele afvalbak is maar 15% echt restafval. Als de inwoners beter sorteren, kan de gemeente veel meer GFT en PMD verkopen. Dan heeft ze ook een stuk minder verbrandingskosten. Met dat voordeel kan ze de afvalstoffenheffing verlagen. Gemeentes moeten dat voordeel namelijk doorgeven aan de inwoners.


Recyle afval bak 2GemeenteBelangen stelde met een motie voor dat inwoners met luiers, medisch afval en ander incontinentiemateriaal niet de dupe mogen worden van het diftar-systeem. Dit onvrijwillige afval moet gratis ingeleverd kunnen worden. De wethouder nam het verzoek van GB over en gaat hiermee aan de slag. Daarin komt ook aandacht voor inwoners met een laag inkomen, senioren en kleine afvalzakken.


De gemeente biedt bewoners van laagbouw straks de keus tussen een extra rolcontainer voor papier of PMD. Ze behoudt de ondergrondse containers voor GFT en restafval en komt met een app die beter informeert over afval scheiden. GB wil daarnaast dat de wethouder de vorderingen bijhoudt van de techniek van het scheiden van PMD uit restafval. Momenteel halen nascheidingsinstallaties maximaal de helft van het PMD uit het restafval. Maar zodra deze technieken verbeteren, kan nascheiden een goede mogelijkheid zijn. Dan moeten de inwoners wel hun keukenafval goed blijven sorteren. Want anders moet de afvalstoffenheffing weer omhoog.