Actueel

René Slootweg

Fraude bij recycling van kunstgrasvelden

  • Geschreven door René Slootweg

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op BNNVARA en reacties van bezorgde inwoners heeft de fractie van GemeenteBelangen vragen gesteld aan het college van B&W.

Inmiddels is er ook aandacht vanuit Den Haag: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3693345/Verwerking-van-kunstgrasvelden-roept-vragen-op-bij-D66-Den-Haag

kunstgrasvelden recycling

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Recycling van kunstgrasvelden

Geacht college,

Er zijn grote problemen met de recycling van kunstgrasvelden, zo blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. De velden liggen torenhoog op bedrijfsterreinen zonder de juiste vergunning, worden doorverkocht aan particulieren en gedumpt in het buitenland. Volgens voormalig milieuofficier en bijzonder hoogleraar milieurecht Biezeveld is dit “moedwillig de zaak vervuilen ter wille van winst”.
Bron: uitzending Zembla BNNVARA van 11 september 2018: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kunstgrasberg
Zie ook: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-onthult-recyclingbedrijven-kunstgras-overtreden-structureel-milieuregels

Er wordt in de uitzending van Zembla getoond dat er bedrijven zijn die zonder vergunningen kunstgrasvelden opslaan, claimen dat ze deze recyclen en daar veel geld voor opstrijken.
De fractie van GemeenteBelangen is zeer geschokt over deze bevindingen en heeft aan het college van B&W een aantal vragen met betrekking tot de recycling van de kunstgrasvelden in Katwijk:

1. Is het college het met ons eens dat dit soort praktijken van recycling fraude niet getolereerd dient te worden?

Het stuk van Zembla gaf aan dat er in Nederland eigenlijk maar twee zogenoemde gecertificeerde bedrijven zijn. De gemeente Utrecht heeft in de aanbestedingsdocumenten verwerkt dat ze van hun oude kunstgrasvelden nieuwe, gerecyclede producten terug willen zien. Of het nou kantplaten zijn, of tribunes, of bankjes voor spelers, dat maakt niet uit. Dan krijg je een gesloten circuit, zo zou het idealiter moeten gaan werken als "controle middel" op deze vreemde praktijken.

2. Heeft Katwijk ook contracten met een van deze twee bedrijven?

3. Is het college bereid het voorbeeld te volgen zoals in de gemeente Utrecht?

4. Is het college het met ons eens dat deze voordelen van kunstgras niet opwegen tegen de nadelen zoals de huidige problemen met de recycling van deze kunstgrasmatten en de daardoor veroorzaakte milieuvervuiling. Normaal gras uiteindelijk een milieubewuster en op termijn qua recycling ook een voordeliger keuze is?

Officieel kunnen kunstgrasvelden ruim 10 jaar mee, maar er zijn steeds meer gevallen bekend waarbij een dergelijke veld na 5 jaar al vervangen dient te worden. Een grote belasting voor het milieu, en niet duurzaam. Daarnaast is bijvoorbeeld de KNVB stapsgewijs de clubs weer aan het verplichten terug te gaan naar echt gras, beginnend met de eredivisie clubs in 2020.

5. Wanneer een club in Katwijk zijn velden dient te gaan vervangen is het college dan bereid de club dringend doch vriendelijk te adviseren en te verzoeken echt gras te plaatsen?