Actueel

GB admin

Een brief van wethouder Udo in plaats van actie

  • Geschreven door GB admin

Zwemwater 1Begin februari 2013 heeft het college van de gemeente Katwijk een brief gestuurd naar de minister van Rijkswaterstaat mevrouw Schultz van Haegen. In die brief vraagt het college de minister om draagvlak en medewerking en wel om te komen tot verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Katwijk.

‘Mama, wat drijft daar nu langs uw hoofd?’
Wat is er namelijk aan de hand? Door het spuien via het gemaal van Rijnland komt er elke zomer te vaak verontreinigd water in zee waardoor het zwemmen tijdelijk niet mogelijk is. De verontreiniging vormt een te groot risico voor de gezondheid van de Noordzeeliefhebbers, en dat zijn er (gelukkig) velen. Zo hebben zich in 2012 meerdere normoverschrijdingen bij de de gehele Katwijkse kust voorgedaan.
De oorzaak komt vooral voort uit de steeds vaker vanwege klimaatveranderingen optredende forse regenbuien. Al in 2008 heeft een studie in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijnland, de provincie en gemeente Katwijk uitgewezen dat een gezamenlijke aanpak nodig is!

Er zijn oplossingen voor schoner zwemwater maar…‘
Zwemwater 2Al jaren weten we dus dat er naast bronmaatregelen, zoals het afkoppelen van regenwater waar de gemeente fors in investeert, effectmaatregelen nodig zijn om het probleem op te kunnen lossen.
Het gaat hierbij om de aanleg van strekdammen in zee die ervoor kunnen zorgen dat het vervuilde water verder in zee wordt gebracht.
Zo kan het geen bedreiging meer vormen voor de gezondheid van de Noordzeebaders.

GemeenteBelangen heeft de afgelopen jaren het college diverse keren gevraagd om dit water- en gezondheidsprobleem een hoge prioriteit te geven. Er moest druk op de ketel worden gezet bij zeker Rijkswaterstaat. Het gaat immers ook om Katwijkse toeristische belangen.
Wethouder Udo, de portefeuillehouder op dit punt, heeft voortdurend aangegeven dat het van het hoogste belang voor Katwijk als badplaats is dat dit probleem opgelost wordt voordat de Europese wetgeving in 2015 van kracht is.

Geen schoolslag- maar borstcrawltempo in Udo’s aanpak
GemeenteBelangen is dan ook erg teleurgesteld dat er anno 2013 pas een brief naar de minister wordt gestuurd om haar op het goede spoor te kunnen zetten. Minstens twee jaar geleden had een dergelijke actie al tot succes moeten leiden om nog op tijd tot een oplossing te komen. Aan de kosten van één postzegel kan het niet liggen. Of stond het zwemwater nog niet tot de lippen van wethouder Udo en had hij er zelf een lagere prioriteit aan gegeven?
Helaas, het mag niet zo zijn dat de inzet van GB heeft geleid tot concrete stappen.

De toekomst van de zwemwaterkwaliteit komt hiermee onnodig onder druk te staan. Er is nu geen enkele garantie dat Katwijk voor 2015 klaar is voor de te stellen Europese norm.
Laat staan dat de ‘Blauwe vlag’, een nog strengere norm, vanaf die tijd weer fier langs de Katwijkse stranden zal wapperen. En als je als gemeente Katwijk je onder andere profileert met strand, duinen, zee en dagtoerisme (al dan niet tot de knietjes in de branding) dan moet je toch alle inzet plegen om die ‘Blauwe vlag’ te realiseren?

We zullen van GB wethouder Udo blijven aanspreken op zijn verantwoordelijkheid tot hij er blauw van ziet, en dat is geen smurfenpolitiek maar gewoon de wethouder aan zijn eigen woorden houden.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling