Actueel

GB admin

GemeenteBelangen en Algemene Beschouwingen

  • Geschreven door GB admin

GB AB 3Bij de Algemene Beschouwingen sprak GB zich duidelijk uit over een begroting met vele onzekerheden. Er werd door GB ook gesproken over de huidige ontwikkelingen betreffende de Westerbaan / Verlengde Westerbaan en de Noordelijke Randweg Rijnsburg. Voor de gehele tekst van deze A.B. zoals die donderdag 6 november is uitgesproken, verwijzen we u naar de website www.gbkatwijk.nl

GB werd door de andere fracties gesteund bij het voorstel om de wethouder 1 maart 2015 een notitie te laten aanbieden aan de raad betreffende de (on)mogelijkheden van de Noordelijke Randweg Rijnsburg. De realisering van deze weg zal het vrachtverkeer uit de Brouwerstraat kunnen weren. Verkeer wat nu nog dagelijks voor gevaarlijke verkeerssituaties kan zorgen.      

Betaald parkeren op zondag

GB AB 2Er wordt binnenkort met de raad gesproken over de parkeernota. De verschillende mogelijkheden om parkeren betaalbaar en concurrerend te kunnen houden, komen daar aan de orde. GemeenteBelangen heeft met andere partijen meermaals een oplossing aangereikt, te weten betaald parkeren op zondag. Dit punt is bij de  klankbordgroep ‘Aantrekkelijk centrum’ ook besproken. Die uitkomst leidde tot het advies om pas na een bepaalde tijd op zondag betaald te laten parkeren. Onder andere de kerkgangers hoeven dan niet te betalen. De realiteit van gratis parkeren en geen handhaving op zondag betekent echter vele overtredingen die niet worden bekeurd. We laten als gemeente zo inkomsten liggen.

GB vindt dat je in de tijd van de Zwarte Pietendiscussie ook niet positief moet discrimineren. Betaald parkeren op zondag is dus gewoon betaald parkeren op zondag. Dit kan de parkeertarieven omlaag brengen met zeker 20%. Naast de extra zondagopbrengsten is het ook een drukkere dag in de zomerperiode dan andere dagen.

We leggen voor zo’n € 2.500.000,- in voor de onrendabele top van de parkeergarage. Deze zouden we kunnen verminderen door de parkeertarieven te behouden, gecombineerd met betaald parkeren gedurende de gehele zondag.

GemeenteBelangen brak ook nog een lans voor het doorpakken op de locatiekeuze en besluitvorming van een nieuwe bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee in deze collegeperiode. En met de toezegging van de wethouder dat de nieuwe plek voor de vogelkijkers in het duingebied er de eerste helft van 2015 komt, GB had er vorig jaar bij deze Algemene Beschouwingen al aandacht voor gevraagd, kon GB ook terugblikken op goed verlopen beschouwingen. Er werd ingestemd met de voorgelegde begroting. En heeft u iets, u weet GB te vinden op www.gbkatwijk.nl

Namens de Fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol