Actueel

GB admin

Kom naar Katwijk!

  • Geschreven door GB admin

Citymarketing stond de afgelopen week op de agenda van de raad. Goed punt, toerisme is belangrijk voor onze gemeente. Katwijk worstelt al een paar jaar met het fenomeen citymarketing. En ik hoop van harte dat er vaart wordt gemaakt met de nieuwe opzet zodat de Katwijkse economie vanuit het toerisme kan groeien.

Verloren jaar
Jammergenoeg lijkt een gat te zijn gevallen na het vertrek van de citymanager. Dit is vooral merkbaar op de site ‘Winter in Katwijk’ die een troosteloos lege aanblik geeft.  Ik hoop dat dit snel wordt opgepakt zodat het zomerseizoen 2013 niet tussen wal en schip valt. Bezoekers kijken vaak eerst wat er te doen is voordat ze richting Katwijk afreizen voor een bezoek. Met zon, zee en strand alleen redden we het niet. Dus een goed vindbare site waarop alle activiteiten en evenementen zijn samengebracht is van levensbelang.

Cultuur en Natuur
Daarnaast wil ik een lans breken voor twee topspelers in ons toeristische aanbod namelijk Cultuur en Natuur. Ik mis ze in het aktieplan.  Het Katwijks Museum is een paradepaardje met landelijke bekendheid - met meer dan 10.000 bezoekers per jaar -  en ook de tentoonstelling van de Kunstvereeniging trekt veel publiek. Wandelen langs de kust en door de duinen is een gegeven, maar er is meer:  IVN organiseert al jaren met veel succes educatieve rondleidingen.

Ontwikkelen
Er valt naast deze twee belangrijke toeristische pijlers nog veel te ontwikkelen. Er liggen kansen op het vlak van archeologie in Valkenburg. Historisch bekende personen zoals de in Rijnsburg gewoond hebbende  Spinoza verdienen een prominente plek. En wat te denken van de Atlantikwall met de nog resterende bunkers en de Barakken. Doe meer met de bestaande wandel- en fietsroutes door de dorpskernen langs historisch belangrijke plaatsen. Leg een fietsroute over Vliegveld Valkenburg, het duurt immers nog jaren voordat de wijk daar gebouwd is. Een natuur-educatiecentrum zou een prachtige aanvulling zijn. En wat te denken van een koppeling tussen de natuurgebieden Panbos en Lentevreugd? In de omliggende gemeentes worden  wandelroutes onder leiding van een gids door de buitengebieden georganiseerd. Dat moet ook in Katwijk kunnen! Ook het binnenwater biedt geweldige kansen, de jachthavens liggen in de zomer vol maar de brug over de Sandtlaan gaat in het weekend nog steeds niet open. En  een sloep afmeren in het Prins Hendrikkanaal lukt nog steeds niet.

Uitdagingen genoeg, dus aan de slag! Aan de gemeente de taak om partijen bij elkaar te brengen, zodat we over 2 jaar tevreden kunnen concluderen dat er wel degelijk iets bereikt kan worden met Citymarketing.

Esther Schonenberg
Steunfractie GemeenteBelangen