Actueel

GB admin

Wat vinden we van het nieuwe vergaderen?

  • Geschreven door GB admin

MicrofoonIn de raadsvergadering donderdag 18 april konden alle fracties zich bij een oordeelsvormende ronde uitspreken over wat men van de eerste drie maanden vergaderen nieuwe stijl vond. Dit was een tussentijdse evaluatie waar Hans Vingerling na elke raadsvergadering vanuit de fractie van GemeenteBelangen al vragen, complimenten en punten van kritiek meenam naar het Presidium (dat is de agendacommissie van de raad waar alle fracties zijn vertegenwoordigd).

Nu kon elke fractie aangeven wat na een eerste digitale inventarisatie vanuit de griffie, die het hele proces van nieuw vergaderen begeleidt, van belang was om mogelijk aan te passen of zo in stand te houden bij het nieuwe vergaderen.
Het ‘mooie’ was dat de eerste vijftien minuten van deze oordeelsvormende ronde al liet zien dat oud- en nieuw vergaderen nog steeds door elkaar heen lopen. ‘Gaat het om de vorm of om de inhoud?’, was dan ook de terechte vraag van de SGP.

Wat vindt GB hiervan?

KlokNamens de fractie van GemeenteBelangen heb ik de volgende punten benoemd en toegelicht:

  • Het belangrijkste is dat de televisie niet op zwart gaat want dan ben je de kijker kwijt. Dus hou rekening met de agendering in de raadszaal.
  • Tot hoeveel uur voor een raadsvergadering mogen stukken over de mail worden aangeleverd als input voor bespreking? Nu gaat het, mede door het snel kunnen communiceren, de hele donderdag dat de raad vergadert door tot kort voor 19.30 uur als de raadsvergadering start. De SGP en PvdA steunden dit punt.
  • Het echte debat wordt nog gemist.
  • Raadsleden moeten ook dragers blijven van de nieuwe vergaderstijl.
  • Agendeer de ingekomen stukken na de pauze en geef middels een ‘vragenkwartiertje’ de gelegenheid aan de raad om bij dertig – veertig stukken waar nodig een vraag te stellen. Nu moet dat in een paar minuten en mag een dergelijke vraag niet worden gesteld.
  • Het vergaderen is nu levendiger en geeft meer mogelijkheden voor overleg tussendoor met collega raadsleden.
  • De voorzitters zullen zeker in de informatieve sessie een andere rol moeten innemen.
  • Door veel agendapunten die met ‘ruimte’ te maken hebben, zullen fractieleden vanuit vroegere commissies ‘welzijn’ en ‘bestuur’ ook bij gelijktijdige bespreking van ruimtelijke onderwerpen hiervoor worden ingezet. Daar liggen kansen!

En hoe nu verder?
Met alle input van deze vergadering gaat in de eerstvolgende raadsvergadering van donderdag 16 mei een stuk de besluitvorming in. De planning is dat in het najaar van 2013 de raad een besluit gaat nemen om deze stijl van nieuw vergaderen ook in 2014 voort te zetten of dat ervan wordt afgezien om moverende redenen. GemeenteBelangen zit er positief in wetende dat het een zaak is en blijft van voortdurend aanscherpen en aanpassen.
Dat raadsleden het moeilijk vinden bleek ook uit het verloop van de raadsvergadering na de pauze. Daar werden twee moties ingediend, raadsbreed gedragen, waar de indiener het woord zou voeren namens de raad en meer niet. Wat gebeurde er? Andere raadsleden gingen, ondanks de verse afspraak met elkaar van een half uurtje oud, aanvullend een obligaat veelal inhoudelijk nietszeggend verhaal afsteken.
‘Loslaten’ is dan ook een zeer moeilijk Nederlands werkwoord om daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol