Actueel

René Slootweg

AB 2021 : Doorstroming bevorderen door huurkorting

  • Geschreven door René Slootweg

Afgelopen jaar stond de algemene beschouwing in het teken van bezuinigingen. Dit jaar ligt er gelukkig weer een normale begroting voor, waardoor er voor politieke partijen meer ruimte is om wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Voor GemeenteBelangen ligt de aandacht o.a. bij groen, wonen en mobiliteit. Zo dient GB een motie in om onderzoek te doen naar huurkorting bij kleiner wonen. Blikken we terug op behaalde successen van GB zoals een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat, motie groene Kwakelwei en het feit dat na aanjagen van GB er wellicht eindelijk meetpunten voor vlieghinder komen.

Kwakelwei luchtfoto
Geld op de plank
Voor mooie plannen is geld noodzakelijk. GemeenteBelangen vindt het daarom raar dat na twee jaar aandringen het college nog steeds een inkomstenbron laat liggen. Door het afschaffen van de forfaitaire regeling bij de toeristenbelasting zou er jaarlijks potentieel €125.000,- aan extra inkomsten kunnen binnenkomen. Kosten die niét door eigen inwoners worden betaald. In de begroting staat dat onderzoek naar het aanpassen van de regeling bijna klaar is, iets wat volgens GB twee jaar te lang heeft geduurd en dus zullen wij hier wéér op hameren!

Groene belangen
Onlangs was er een mijlpaal voor GemeenteBelangen op het gebied van groen. Na jaren strijd werd er na het vaststellen van het groenstructuurplan een motie aangenomen met de strekking “geen bebouwing op de Kwakelwei".

Daarmee kan GB de groene pijlen deels op andere gebieden richten. GB kijkt uit naar nationaal park Hollandse Duinen, echter spijtig dat de ontwikkeling het uitvoeringsprogramma van de Mient Kooltuin naar achter schuift. Dit prachtig groen ontwikkel gebied zou gebruikt moeten worden voor de mitigerende maatregel voor de stikstof om te mogen bouwen op Valkenhorst. Loopt bouwen op Valkenhorst hierdoor vertraging op? GemeenteBelangen zal verzoeken dat de inrichting van de Mient Kooltuin zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

(Jeugd)zorg
Dankzij een flinke lobby van alle gemeenten komt de landelijke overheid eindelijk met een extra bijdrage in de kosten voor de jeugdhulp, ruim 4 miljoen voor 2022. Dit zorgt voor een positievere balans. GB vindt het wel opmerkelijk dat de gemeente, zonder eerdere berichtgeving, is vergeten de PGB-tarieven voor de jeugd vanaf 2018 te indexeren. Uitgave in de zorg dienen strak gemonitord te worden. GB hamert daarom op structurele controle en indexering.

Betaalbaar Wonen
GemeenteBelangen maakt zich al jaren sterk voor betaalbaar wonen. Dit jaar diende GB een motie in om koopwoningen voor lage en middeninkomens 10 jaar te betaalbaar te houden voor de doelgroep. Geen opkopers en woekerprijzen. De wethouder wil deze verantwoordelijkheid neerleggen bij een notaris. GB vindt dit niet rijmen met de begroting die spreekt over uitbreiding van toezicht en handhaving op de naleving van het beleid in de praktijk. GB ziet liever dat de gemeente een bedrijf opdracht geeft om in het Kadaster de sociale koopwoningen op te sporen die worden doorverkocht en de gemeente hierop te attenderen. De gemeente kan dan nagaan of de verkoper zich houdt aan de verplichtingen inzake de verkoopprijs.

Huurkorting kleiner wonen
Eerder vroeg GB of huurkorting voor ouderen die willen doorstromen naar een kleinere, maar vaak duurdere woning een oplossing is voor doorstroomproblematiek. De wethouder gaf aan dat dat niet eenvoudig was. Maar andere gemeenten haken hier succesvol op in. Huurkorting houdt in dat men nooit meer betaalt voor een kleinere (senioren)woning dan men gewend is te betalen voor de huidige eengezinswoning.
Nu is dat vaak wel het geval wat senioren weerhoudt door te stromen. Ook de woningcorporatie zal hierdoor geen inkomsten mislopen daar senioren na jaren huren vaak een relatief lage huur betalen voor hun eengezinswoning. Wanneer zij hun huurwoning verlaten verhuurt de woningcorporatie die conform de nieuwe huurprijs kaders. GB dient een motie in om deze huurkorting te onderzoeken.

De weg op
Na een tien jaar lange lobby van GemeenteBelangen is onlangs eindelijk het vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat ingevoerd. Andere projecten hebben helaas een langere adem nodig, zoals bijvoorbeeld de N206 door de duinvallei. In 2017 diende GB hiervoor een initiatiefplan in om deze weg te verdiepen maar helaas zonder steun. Nog steeds blijft GB van mening dat de N206 de grond in moet.

Daarnaast is GB voor meer aandacht voor fietsers en voetgangers belangrijk. Het woord “mobiliteitstransitie” uit de begroting luidt dit tijdperk in. Infrastructuur ontwerpen vanuit ongemotoriseerd verkeer in plaats van vanuit de auto. De laatste tijd gaat dat al best goed met brede fiets- en voetpaden. Over de Julianabrug, langs de Biltlaan en door de duinen langs de Vlaggeduin en straks ook langs de nieuwe N206 richting Leiden.

Straat open, straat dicht.
GB is blij met extra toezicht bij de aanleg van het grootschalige glasvezelnetwerk. Regelmatig liggen de stoepen open voor een kabeltje hier en een glasvezeltje daar. Op zich geen groot probleem, maar niet elk bedrijf maakt het ook weer netjes dicht. Dit extra toezicht vindt GB dan ook hard nodig. Daarbij is het goed om aan te geven dat melden via Fixi werkt en dat veel meldingen binnen enkele dagen worden opgelost.

Passend Onderwijs
Ook is er weer aandacht voor passend onderwijs. GB heeft eerder aangegeven, en doet dat ook nu weer, dat wij willen streven naar inclusief onderwijs. Dit is fundamenteel anders dan passend onderwijs. Bij passend onderwijs dient het kind zich aan te passen aan de mogelijkheden binnen de school en bij inclusief onderwijs past de school zich aan naar de mogelijkheden van het kind. Dit geldt zowel voor kinderen met een (fysieke) beperking als hoogbegaafde kinderen. We hopen in de toekomst dan ook vaker inclusiviteit tegen te komen als het om onderwijs gaat in plaats van passend.

Voor kinderen die langdurig afwezig zijn van school vroeg GB al eerder aandacht voor het behouden van het digitaal onderwijs. Corona liet zien dat dit voor deze doelgroep soms een uitkomst kan bieden om minder lessen te missen. GB is benieuwd of hier een jaar later nog naar gekeken is en wat de bevindingen zijn.

Vliegtuigherrie
GB heeft zich ingezet de vliegherrie te plaatsen op de agenda van raad en college. De inwoners zullen steeds meer vlieghinder ervaren, en vooral de inwoners van Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk Noord. Gelukkig overweegt het college nu meetpunten te plaatsen. Zoals ze zeggen meten is weten.

In de kern
GB blijft zich inzetten voor voorzieningen in elke kern van onze gemeente. Dit gaat van hondenveldjes tot zorgvoorzieningen. Recent heeft GB weer een permanent hondenveldje in Rijnsburg weten te realiseren, maar de verhoudingen blijven scheef dus onze lobby gaat door!