Actueel

GB admin

Veel kustwerk, veel minder Katwijk

  • Geschreven door GB admin

zuid Boulevard 1956Op het eerste gezicht vindt GemeenteBelangen het plan voor het kustwerk verrassend waarbij opvalt dat aan heel veel zaken aandacht is besteed. De dijk en de parkeergarage zijn volledig onzichtbaar gemaakt en vormen een onderdeel van een soort duinlandschap.
Echter als je de nieuwe situatie vergelijkt met de Boulevard zoals deze nu is dan is het erg veel kustwerk en veel minder Katwijk.

Verlies aan recreatieve ruimte
We maken ons vooral zorgen om de zaken die door dit plan gaan verdwijnen. Het gaat hierbij vooral om het verlies aan openbare ruimte, zoals de vele pleinen aan de zuidkant van de Boulevard tussen de oude kerk en de vuurtoren. Dit is immers een gebied dat elke zomer intensief gebruikt wordt voor allerlei activiteiten en evenementen.
Denkt u maar aan de reddingsdemonstraties, de kippen en kuikenloop, de gospelbeach, het Noordzee Zomerfestival enzovoort. Het totale scala aan ruimte wordt daarbij benut, ook de parkeerterreinen bij restaurant ‘de Zwaan’ en tegenover de vuurtoren. Dat laatste is tevens een prachtig zeebalkon dat bij evenementen zoals de reddingsdemonstratie toeschouwers prachtig uitzicht geeft op de activiteiten op het strand en de zee.

In het huidige inrichtingsplan vinden we daar niets meer van terug dan alleen een bescheiden in zichzelf gekeerd ‘amfitheater’. Maar deze naam is te groot voor de plek die in de planvorming is ingetekend. Wij zijn van mening dat dit niet geschikt is om ruimte te bieden aan de genoemde evenementen.

‘Truus, kan jij de zee nog zien?’
Wij delen ook de zorgen van de bewoners aan de Boulevard wat betreft de omvang van de parkeergarage. ‘Hebben we in Katwijk op deze plek wel 770 parkeerplaatsen nodig?’, is de vraag die we geregeld beluisteren. ‘Worden hierdoor de parkeertarieven in Katwijk straks niet veel te hoog om de exploitatie van de garage dekkend te krijgen als deze ‘s winters bijna leegstaat?’, is ook zo’n zorgvraag.
De eis van het Hoogheemraadschap Rijnland is dat al het zand dat zich in de tijd afzet op de dijk en de parkeergarage daar moet blijven liggen. Waarom mag dit niet afgezand worden tot de veilige hoogte van +7,5 m N.A.P.? Echte Nederlandse dijken hebben toch ook een vaste hoogte?

Waarom zijn er zoveel paden door de zeereep? Is het gezien de genoemde evenementen juist niet beter om meer plekken of een groter plein te maken en minder paden? Deze aanpassing kan ook zeker helpen om het Duna Atelier weer een plek te geven dicht bij de Boulevard.

Hoe gaat het verder met de plannen?
Wij zijn heel benieuw of het College van B&W gehoor gaat geven aan de reacties van bewoners en maatschappelijke organisaties op deze kustwerkplannen.Er moet een goede balans zijn tussen kustveiligheid en het behoud van toerisme en recreatie. Nu dreigt de balans door te slaan naar het eerste.

Na de verwerking van de inspraak komt het College van B&W met een definitief plan. GemeenteBelangen zal dan de balans opmaken. Maar hoe staat het met de plannen voor de multikering? De fractie van GB wacht het af want gaat het die kant op dan worden de kustwerkplannen geheel anders!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling