Actueel

GB admin

Afscheid Hans Vingerling als raadslid 26 september 2013

  • Geschreven door GB admin

De afscheidsspeech van Hans:

Voorzitter, leden van raad, belangstellenden hier en in de huiskamer.

Het is voor de derde keer dat ik afscheid van de gemeenteraad ga nemen.
Ik ga me al een politieke uitgave van Heintje Davids voelen.
Het was eerst in 1998 als raadslid voor GemeenteBelangen / D66 in de oude gemeente Katwijk. Daarna in 2010 als wethouder voor GemeenteBelangen van de nieuwe gemeente Katwijk en nu weer als raadslid.
Er zijn volgens mij raadsleden aanwezig die dit voor de derde keer gaan meemaken.

Voorzitter weet u wie dat zijn?
Of zal ik vragen of ze even op de microfoon drukken zodat ze ook in beeld kunnen komen?

Zoals ik bij mijn vorige afscheid  aan het begin zei:
“De reden achter een afscheid stond bij mij altijd in het teken van ontwikkeling en verandering. Steeds maakte ik een doelbewuste keuze om ergens mee te stoppen omdat er iets op mijn pad kwam dat mij deed besluiten een nieuwe weg in te slaan”

Voorzitter, ik had niet verwacht dat er lopende deze raadsperiode weer iets op mijn pad zou komen. Maar toen ik in mei de advertentie in De Katwijksche Post las dat de gemeente leden zocht voor de nieuw te vormen adviescommissie op het gebied van Erfgoed kwam bij mij direct de wens op om te solliciteren.

Erfgoed, zoals monumenten, lokale geschiedenis en cultuur houdt mij op de kop af al veertig jaar bezig. En veertig jaar geleden zijn Corrie en ik ook getrouwd en in een oud huis in Maasland gaan wonen. Een huis waar honderd jaar niets aan was veranderd en dat een rijksmonument was. Na tien jaar was het in ere hersteld en een comfortabel huis om in te wonen.

Deze ervaring heeft mij op het spoor gezet om 6 jaar na ons trouwen mijn baan op te zeggen en bouwkunde te gaan studeren in Delft.
Daarna deed ik in mijn werk, als lid van historische werkgroepen en als lid van de eerste monumentencommissie van de oude gemeente Katwijk de nodige ervaring op.
U begrijpt nu misschien dat het lidmaatschap van de commissie Erfgoed een functie is die ik heel graag op mij wil nemen en waar ik mijn kennis en ervaring prima in kwijt kan.
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik zou worden geselecteerd, maar dat ik hier sta is het bewijs.
Helaas heeft het College het besluit nog steeds niet genomen, maar dat risico durf ik wel te nemen. (kijk naar Wienen)

Na mijn afscheid als wethouder had  ik het idee dat er voor mij veel meer vrije tijd beschikbaar zou komen.
Nou dat viel wel tegen want als je het raadswerk goed wil doen vraagt dat veel tijd.
Aan de andere kant was het voor mij steeds weer een uitdaging om een steentje bij te kunnen dragen door opbouwend kritisch de voorstellen van het college te beoordelen en dit te combineren met het aandragen van alternatieven.

Belangrijke onderwerpen waarbij dit nadrukkelijk een rol heeft gespeeld zijn
de ontwikkeling van een Zeejachthaven, de bebouwing van het vliegveld Valkenburg, de kustversterking, het plan voor het Zeehosterrein, de plannen voor de bebouwing van het PH-kanaal en de Haringkade, de Woonvisie, de Masterplannen voor Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee, verschillende bestemmingsplannen en niet te vergeten de verkeersontsluiting van Rijnsburg met de Brouwerstraat.
Op dit onderwerp dat ons na aan het hard ligt ga ik wat dieper in.

De oplossing die jaren geleden in de Brede Structuur Visie voor de nieuwe gemeente Katwijk was vastgelegd bestaande uit een verkeerscirculatie in de vorm van een ruit om Katwijk is een utopie gebleken. Er is tot nu toe niets van terecht gekomen.
De consequentie is dat de N206 door Katwijk na aanleg van de Rijnland Route nog eens extra belast gaat worden (meer hinder, hogere geluidschermen) en dat de Brouwerstraat nog vele jaren een doorgaande weg zal blijven met al het vrachtverkeer. De roep om de Noordelijke Randweg Rijnsburg als onderdeel van de ruit om Katwijk wordt dus alleen maar sterker.

Als oppositiepartij heeft GemeenteBelangen vaak in samenspraak met andere partijen kunnen bijdragen tot verbeteringen van de genoemde plannen of tot besluiten om een project op een andere manier aan te pakken. Ook het college heeft hier steeds goed op gereageerd en de suggesties zichtbaar in dank aanvaard.

Soms duurde het wel even voordat de euro viel bij een wethouder, maar uiteindelijk kwam het toch goed.

Persoonlijk heb ik de sfeer en de samenwerking met andere fracties als positief en open ervaren waardoor, zoals bijvoorbeeld bij het plan voor de kustversterking, het voorstel van CU en GB tot verkleining van de parkeergarage en het behoud van restaurant de Zwaan met de ruimte er omheen met enthousiasme door de raad werd overgenomen.

Collega raadsleden ….hartelijk dank voor jullie luisterende oren, jullie scherpe reacties op de punten waar we elkaar vonden en in goede samenwerking hebben uitgewerkt.

In het bijzonder ook dank aan mijn fractiegenoten voor de prima samenwerking en de enthousiaste opbouwende sfeer van waaruit binnen GemeenteBelangen politiek wordt bedreven.

Lopende de raadsperiode raakte ik een belangrijk maatje kwijt. Esther Schonenberg legde twee jaar geleden met voor haar goede redenen het bijltje erbij neer. Dat was natuurlijk even schrikken, maar de twee jaar dat we samen in de commissie ruimte opereerden waren voor mij een prima leerschool om mijn werk zonder de samenwerking met haar door te kunnen zetten.
Esther nogmaals dank voor je betrokkenheid en samenwerking die voor mij belangrijk zijn geweest om als raadslid succesvol door te kunnen gaan.

 
Natuurlijk ook woorden van dank aan het adres van de Griffie. Hoe klein ze ook zijn in hun personele bezetting, hun inzet is grandioos. Ze zijn een belangrijke steunpilaar bij al ons raadswerk.

Binnenkort krijgt de gemeente in het kader van de deregulering er van het Rijk weer meer taken bij, geen gemakkelijk taken. Taken die dicht bij het welzijn van mensen staan. Het lijkt mij verstandig om te onderzoeken of dit ook geen consequenties heeft voor de personele bezetting van onze griffie.

Gisteren stond er in de Volkrant, als onderdeel van een artikel over de participatiesamenleving, een reportage over het wijkbezoek afgelopen dinsdag van het college aan Katwijk aan Zee. De kop boven het artikel luidt “Elkaar leren kennen, dat is het geheim van Katwijk”.
De kop was ontleend aan een uitspraak van de burgmeester dat elkaar leren kennen de sleutel is om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen als dat nodig is.

Ik voeg aan deze waardevolle uitspraak nog een andere toe vanuit een iets ander perspectief.

“Twijfel er nooit aan of een kleine groep van nadenkende betrokken burgers de wereld kan veranderen. Het is het enige dat altijd werkt”.

Deze stelling is van Margaret Mead, een Amerikaanse cultureel antropologe uit de vorige eeuw.

We hebben dit recent nog ervaren nadat de bewoners van het Botenpad in Valkenburg op aangeven van de raad door het college aan tafel werden uitgenodigd om tot een betere oplossing te komen voor het plan Bloemenlaan.

Mijn vertrek uit de raad stond gisteren in het Leidsch Dagblad aangekondigd.
Het artikel opende met de zin: Het blijft onrustig in de Katwijkse gemeenteraad.
We hebben de laatste tijd wel wat politieke onrust gehad binnen de raad, met name de scheuring binnen de VVD.

Voorzitter ik heb er diep over nagedacht, maar dat mijn vertrek iets van doen heeft met onrust in de gemeenteraad ontgaat mij volkomen.

Strak na afloop van mijn laatste raadsvergadering is er alle gelegenheid onder het genot van een drankje en een bitterbal mij dat duidelijk te maken.
 

Tot besluit wens ik mijn opvolger Pieter Kuijt als nieuw raadslid heel veel sterkte, wijsheid en succes toe.

Hans Vingerling

GemeenteBelangen