Actueel

GB admin

‘Zilveren Duim’ voor wijkraad Katwijk aan den Rijn

  • Geschreven door GB admin

DuimGemeenteBelangen stelt ‘De Zilveren Duim’ beschikbaar voor organisaties die iets van opvallende waarde hebben gerealiseerd in onze gemeente.
Het eerste exemplaar overhandigt GB aan de wijkraad Katwijk aan den Rijn voor de organisatie van een discussieavond over de inpassing van de N206. De duim omhoog namens GemeenteBelangen.

GemeenteBelangen heeft zich namelijk vanaf de fusie ingezet voor de wijkraden en zich ook steeds hard gemaakt voor een wijkbudget. Maar haar motie kreeg niet de steun van de meerderheid van de raad en werd door de portefeuillehouder van een negatief stemadvies voorzien. De wijkavond in Katwijk aan de Rijn heeft weer eens overtuigend bewezen hoe nuttig wijkraden kunnen zijn voor de democratie.

Wijkraad nodigt de wijk uit
Vrijdagavond 22 november waren de straten in Katwijk aan den Rijn vanaf 19.30 uur vol wandelaars en fietsers. Ze waren op weg naar het Open Hof om deel te nemen aan de discussieavond over de N206 / Rijnlandroute. Het ging over manieren hoe het weggedeelte vanaf de rotonde N441 tot aan het Zeewegviaduct (en verder?) in de bebouwing in te passen zou zijn. Elke fractie had één vertegenwoordiger gestuurd om de vele vragen uit de zaal te beantwoorden. Voor GemeenteBelangen was Adriaan Heijnen de gedreven en vaardige vertegenwoordiger.

De opkomst was zo groot dat de wijkraad van de grote zaal moest verhuizen naar de kerkruimte. En ook daar moest de koster stoelen bijzetten omdat zelfs het balkon vol zat. De trotse wijkraadvoorzitter Cees Oostindie heette ieder van harte welkom en sprak terecht over ‘een door de wijkraad Katwijk aan den Rijn gerealiseerd platform om de wijkbewoners te informeren en hen de gelegenheid te geven om gedachten en gevoelens te delen en vragen te stellen aan de raadsfracties’.

Om 22.00 uur viel te concluderen dat deze opzet van de wijkraad meer dan geslaagd was te noemen. Burgerparticipatie werd hier met hoofdletters geschreven.

En de ‘Zilveren Duim’ is voor…
Waar de satirische televisieprogramma’s ‘Ook dat nog’ en ‘Kopspijkers’ fouten bij gemeenten en bloopers bij televisiebeelden waardeerden met de uitreiking van resp. ‘De Gouden Eikel’ en ‘De Vergulde Nachtspiegel’, heeft GemeenteBelangen in positieve zin de ‘Zilveren duim’ beschikbaar gesteld voor organisaties die iets opvallends in Katwijk hebben gerealiseerd. En het eerste exemplaar wordt deze week aan de wijkraad Katwijk aan den Rijn overhandigd voor de organisatie van deze discussieavond.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol