Actueel

GB admin

GemeenteBelangen ziet ze niet vliegen

  • Geschreven door GB admin

Zakenvliegveld 1Donderdag 30 mei wordt er van 19.45 – 21.15 uur in een oordeelsvormende vergadering van de Katwijkse gemeenteraad door vertegenwoordigers van alle fracties met elkaar gedebatteerd over het Masterplan Locatie Valkenburg. Ambities en uitgangspunten worden benoemd waarbij twee items zeker aan bod komen te weten de optie van het zakenvliegveld en de aanleg van een woonwijk met een geplande vijfduizend woningen.
Over deze locatie Valkenburg is er de afgelopen jaren al heel veel gesproken, onderzoek gedaan naar diverse mogelijkheden, werden plannen en tijdslijnen aangepast door ontwikkelingen met betrekking tot het ‘eerst bewegen en dan bouwen’ – motto en de recessie welke zijn duidelijke sporen op dit onderwerp nog steeds achterlaat.

Is de geest uit de luchtvaartfles?
Wie herinnert zich niet het machtig mooie rode lint wat ooit werd geformeerd als laatste protestactie om het Marine Vliegkamp Valkenburg open te houden? Schouder aan schouder werd er fietsend geprotesteerd wat uiteindelijk tot niets heeft geleid. En vanaf dat moment barstte er rap de discussie los over de aanleg van een woonwijk en de inrichting van het machtig mooie groene gebied waar je heerlijk kan recreëren.
Maar het laatste half jaar komen er ook geluiden om de luchtvaart ter plekke te behouden en dan bedoelt GB niet het zweefvliegen. De lobby voor een zakenvliegveld is gestart en krijgt onder andere volgelingen om zo de groene long van het huidige terrein te kunnen behouden. Maar is het een realistische optie waar we sinds de sluiting van het M.V.K.V. vergeten zijn om naar te kijken of is het meer iets van de sprookjes van 1001 nacht?

Zakenvliegveld 2Hoe kijken deskundigen tegen deze plannen aan?
Verantwoordelijken van ‘Airport Rotterdam – The Hague’ en het zakenvliegveld op deze luchthaven gevestigd geven duidelijk aan dat er zeker geen sprake is van een capaciteitsprobleem. Dit argument wordt hier wel gebruikt om een zakenvliegveld op Valkenburg te vestigen, maar het gaat juist ten koste van Rotterdam.
De exploitatie van een zakenvliegveld zal moeilijk zijn, de inkomsten zullen onvoldoende zijn om de kosten van de inrichting te kunnen dragen. Voorbeelden in deze zijn de financiële problemen bij Maastricht Aachen Airport en de problemen in de aanbesteding van het voormalige militair vliegveld Twente.
Een praktisch bezwaar is dat Valkenburg zich onder de aanvliegroutes van en naar Schiphol bevindt. Het noodzakelijke gebruik van het luchtruim voor (grote) zakenvliegtuigen van en naar Valkenburg conflicteert dan mogelijk met het vliegverkeer van en naar Schiphol.
Moet je met deze wetenschap, en het is maar een beknopte opsomming, mogelijk nooit te nemen praktische-, financiële- en politieke hobbels wel willen bestijgen?

‘Er was eens een idee voor een zakenvliegveld dat …’
GB ziet bij de politieke hobbels ook zeker de provincie. Deze is het bevoegd gezag voor het aanwijzen van luchthavens en heeft Valkenburg laten vallen in hun beleidsvisie. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het luchtruim en de luchtverkeersleiding en dient dus ook in te stemmen met deze ontwikkeling. De kans dat beide partijen positief zullen reageren op een dergelijk initiatief beoordeelt GB op voorhand als minimaal. Vanuit Den Haag is Valkenburg natuurlijk prima bereikbaar, hetzelfde geldt voor de Amsterdamse regio. Dus dit politieke sprookje zal zeker niet eindigen met de woorden: ‘En ze vlogen nog lang en gelukkig’.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol