Actueel

René Slootweg

Meer ruimte voor bedrijven diversiteit in de Vinkeweg zone

  • Geschreven door René Slootweg

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd het bestemmingsplan voor de Vinkewegzone besproken.

Al in 2010 zijn de uitgangs punten voor dit gewijzigde bestemmings plan door de raad goedgekeurd. Maar wat bleek, de extra ruimte voor niet-agri bedrijven was niet volledig opgenomen in het gewijzigde plan.
Het stramien van “agri” business, is zo strak, dat aanverwante bedrijven zich er niet kunnen vestigen. Zo is er een potte maker, die toch behoorlijk aanverwant is aan het agri-bedrijf.

VinkewegzoneOok heeft GemeenteBelangen stellig aangegeven dat het eigenlijk niet om een gewijzigd bestemmingsplan gaat, maar om een reparatie bestemmingsplan. Er zijn momenteel namelijk een aantal bebouwingen en bedrijven die in strijd (illegaal) zijn met het bestaande bestemmingsplan, maar niet werden gehandhaafd.

De meerderheid van de raad, waaronder GemeenteBelangen, heeft aangegeven dat de bestemming “argi” aangepast moet worden, zodat meerdere bedrijven die vooral aanverwant zijn aan de agri-business zich daar ook kunnen vestigen. Maar zeker dat dit dan gehandhaafd word!!

Na de zomer zal het college met een gewijzigd voorstel komen, waar wij zeer kritisch naar zullen kijken.  Wordt vervolgd…

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Rene Slootweg