Actueel

René Slootweg

Algemene Beschouwing GemeenteBelangen

  • Geschreven door René Slootweg

GB logo webNa ruim twee jaar in deze periode maken we even de balans op, wat heeft dit college ons gebracht? Maar veel belangrijker, wat niet en wat heeft het ons ontnomen?

Tripodia wordt een kerk
In het lijstje van ontnomen staat toch wel het Tripodia met stip op nummer één. Het culturele dieptepunt van dit college. Het enige grote cultuurpodium van Katwijk wordt verkocht aan de kerk. Volgens GB hoefde het niet verkocht te worden, maar als je het dan toch verkoopt, doe het dan openbaar, zodat je daar voorwaarden aan kan stellen. Nu zullen een aantal evenementen niet meer in het Tripodia kunnen plaatsvinden en we weten niet hoeveel er nog gaan volgen.
 
Katwijk merkbaar kaler
Ook ontnomen zijn honderden bomen uit onze gemeente: Langs de Helmbergweg, langs de N206, langs de Industrieweg, straks bij het zwembad en de voorgenomen kap langs de Zeeweg voor R-net, en nog veel meer andere plekken.
GemeenteBelangen heeft eerder opgemerkt dat Katwijk merkbaar kaler wordt, en dat  is nog niet merkbaar verbeterd. Één lichtpuntje is dat de inwoners nu gevraagd wordt om een tijdelijke indeling van Duinvallei te bedenken, wij hopen dat de inwoners van Katwijk het ook belangrijk vinden deze groene long te behouden. Voor de zekerheid hebben wij vast bezwaar gemaakt bij het college tegen de toevoeging van tijdelijke woningen voor spoedzoekers. Voor GB is dat in dit gebied onbespreekbaar.
 
Extra krediet dat doen we niet
Bij ontnomen bedoelen we ook geld, daar er veel geld “verdampt” cq verdwenen is. Zo is bij de Haven 2 bijna 3 miljoen euro verprutst door een falend college dat geen goed toezicht op hield en te weinig sturing gaf aan de organisatie. GB staat nog steeds achter de motie van wantrouwen die de oppositie over dit financiële fiasco indiende en de coalitiepartijen verwierpen.
Na dit fiasco kwam het verzoek om een kwart miljoen extra krediet voor de verfraaiing van het centrum van Katwijk aan Zee. Een meerderheid van de raad ging daarmee zonder veel morren akkoord. Maar GB zei: Extra krediet dat doen we niet.
 
Woonwijken achtergesteld
Het extra krediet stond in schril contrast tot de woonwijken die al jaren schreeuwen om een opknapbeurt.  Denk aan Frederiksoord met zijn verzakte wegen, stoepen en poortjes en bijbehorende plassen en natte kruipruimtes.. En aan Katwijk Binnen dat al ruim 25 jaar wacht tot de Rijnstraat eindelijk 30km/u wordt. En de Molenwijk waar het college pas recent is gestart met de opknapbeurt.
 
Goede punten
Is het allemaal kommer en kwel? Nee, het college heeft ons ook goede dingen gebracht.
 
Het dorp sierde kleurrijk deze zomer met bloemenmandjes. Ook werd de aansluiting van de Flora aan de A44 dit jaar officieel in gebruik genomen. In de haven, bij de Zwaaikom, is een sloepenhaven gekomen met een waterverbinding naar Leiden. En natuurlijk zijn er de leesgroepjes die de brieven van de gemeente duidelijker maken voor de burgers.
De oplettende lezers weten dat die ideeën waren van GB. Die eerst niet werden omarmd door het college, maar later wel weer terug kwamen..
 
De jeugd- en gezinszorg is nu goed bereikbaar.  Per 1 oktober hadden de teams  meer dan 330 aanmeldingen ontvangen. Daarvan betroffen 101 meldingen huiselijk geweld. GB vroeg in 2000 al aan de gemeente voorlichting te beginnen over huiselijk geweld. Maar vond daarvoor geen meerderheid in de raad. Het is dus een stap vooruit dat anno 2016 zoveel slachtoffers hulp kunnen vragen. Wie de huis aan huis kranten leest, kan bovendien zien dat de Jeugd- en gezinsteams ook veel doen aan preventie, bijvoorbeeld met opvoedcursussen.

De gemeente hield vorig jaar evenveel keukentafelgesprekken als de gemeentes waarmee Katwijk werd vergeleken, namelijk met 44% van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) klanten. Daar komt bij dat veel meer Katwijkers tevreden waren over de gekozen oplossing dan in de andere gemeentes, 84% tegenover 53%.

Westerbaan aansluiten Bosplein
Het hoogtepunt van dit college zijn toch wel de plannen voor de Westerbaan. Jarenlang heeft GemeenteBelangen zich verzet tegen de plannen voor de verlengde Westerbaan door de duinen en met succes. Het college heeft recent uitgesproken dat ze de Westerbaan nu netjes en veilig willen gaan aansluiten op het Bosplein. Een plan dat GB al heel wat jaren roept.
Want laten we vooral duidelijk zijn, de Westerbaan loopt nu al via de Cantineweg en de Koningin Julianalaan naar het Bosplein. De weg ligt er in principe al, maar omdat elke keer de vergunning tijdelijk wordt toegekend, hoefde de gemeente niet te zorgen voor een nette en veilige inrichting.
GemeenteBelangen is erg blij met deze nieuwe voorgenomen plannen en zullen hier onze volledige medewerking aan verlenen.

GB is ook voorzichtig tevreden dat de gemeente de inning van de hondenbelasting heeft verbeterd. GB zal volgend jaar nagaan of de gemeente voor elkaar krijgt dat alle baasjes betalen. Als dat niet is gelukt, zal GB bij de volgende algemene beschouwingen vragen de hondenbelasting af te schaffen. .
 
Vooruit kijken naar de toekomst
Maar we moeten ook vooral naar de toekomst kijken, want daar liggen nog behoorlijk wat uitdagingen en plannen.
 
Onze zorg gaat uit naar de jonge mantelzorgers die nog een opleiding volgen en daarnaast ook voor een zieke of gehandicapte zorgen. Als de mantelzorg 15 uur of meer van hen vereist, kan dit ten koste gaan van hun opleiding en sociale ontwikkeling en hen zo blijvend nadeel en schade opleveren. Dat kan de bedoeling niet zijn.
 
Personen met gevorderde dementie worden sinds 1 mei bijna gedwongen om een aanvraag in te dienen voor een instelling, terwijl er nog genoeg mogelijkheden zijn om thuis te blijven met zorg van hun omgeving. Recent heeft GB hier nog aandacht voor gevraagd en gelukkig heeft het college erkend dat er morele gronden kunnen zijn waarom de gemeente niet in alle gevallen kan aandringen op aanmelding bij een instelling. GB zou nu graag nog weten hoe de WMO consulenten deze morele gronden in hun werk moeten betrekken.
 
Op de agenda van het college staan ook fietssnelwegen en de NRR (Noordelijke Randweg Rijnsburg)  maar ze liggen er nog steeds niet. Ook is er nog geen vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat. Zo’n verbod is de enige manier om de straat veiliger en leefbaar te maken. De nieuwe afrit op de A44 maakt zo’n verbod nog beter uitvoerbaar.
 
GB vroeg vorige week naar de vorderingen van het college bij de vervanging van de opgestapte adviesraad voor het Sociale Domein.  GB is benieuwd naar de nieuwe invulling die het college wil geven aan participatie en advies en was tevreden met de toezegging dat het college daarover in december een brief aan de raad zal sturen.

Ook de eenzaamheid van veel inwoners is een zorg voor GB. De WMO heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Toch doet een grote groep van de burgers niet mee, omdat zij eenzaam zijn. Dit behoeft de inzet van onze burgers waarbij een regierol voor onze gemeente is weggelegd.
 
Nu de gemeente weer plannen kan maken voor de Duinvallei, kan ze ook weer gaan kijken naar inpassing van de N206. De weg geeft momenteel veel overlast door fijnstof en verkeersgeluid en is een bedreiging voor de gezondheid.
De gemeente levert te veel in voor R-net. Er worden moeten hiervoor veel bomen worden gekapt en er verdwijnen een aantal rotondes. Voor GemeenteBelangen rijdt de bus in Katwijk gewoon over de rotonde.

Op 16 november gaat GB over de N206 en HOV met bewoners in gesprek op onze denktank in de Roskam. Iedereen is van harte uitgenodigd.