Actueel

GB admin

Bezuinigingsvoorstellen ter discussie

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen wil wijzigingen aanbrengen in de bezuinigingsvoorstellen van het college. Wij hebben ons tijdens de verkiezingen uitgesproken om bezuinigingen eerst intern op te vangen, dus binnen het gemeentelijk apparaat.
 
Bij de vaststelling van de begroting 2011 heeft de raad besloten om bezuinigingstaakstellingen aan het college mee te geven. Toen was er nog veel onzeker over de bezuinigingen die het Rijk zou gaan doorvoeren aan de gemeentes. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat dit veel minder het geval zal zijn dan toen was verwacht. Er is nu dus geen onderbouwde noodzaak om 11 miljoen te bezuinigen.
 
Faseren
GemeenteBelangen zal daarom voorstellen om een fasering toe te passen. De ervaring leert dat  elke bezuinigingsronde in het verleden toch altijd in een overschot op de jaarrekening resulteerde. Korten op welzijnsorganisaties is heel erg definitief en zolang wij daarvan de noodzaak niet zien werken we daaraan niet mee.
 
Geen bezuinigingen in de welzijnssector
GemeenteBelangen wil dus eerst intern bezuinigen, lucht uit de begroting halen en slimmer werken. Nu geen dure en niet direct noodzakelijke investeringen doen die beslag leggen op de Nuon-gelden, zodat we kunnen profiteren van de renteopbrengsten. De voorgestelde bezuinigingen in de welzijnssector willen wij niet doorvoeren. Binnenkort wordt het totale subsidiehuis doorgelicht.  Dan ligt er een beter onderbouwd verhaal en wanneer dat echt nodig is kunnen we besluiten of er verdere maatregelen noodzakelijk zijn.