Actueel

René Slootweg

Vragen Pachtverhoging en Jaarrond bouw Strandtenten

  • Geschreven door René Slootweg

GB logo webAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk
 

Katwijk, 28 oktober 2014.

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO nieuwe overeenkomst pacht jaarrond en opbouw strandtenten.

Geacht College,

Na een gesprek met de vereniging van strandtenteigenaren, vragen van de CU over de strandweg en het stuk ter kennisname over de eisen jaarrondexploitatie voor de raadsvergadering 20 november, heeft de fractie van GemeenteBelangen de volgende vragen:

Uit het gesprek met de vereniging van strandtenteigenaren is naar voren gekomen dat de eerste eis van een vertienvoudiging van de pacht van tafel is, maar dat de nieuwe pacht wel een verdrievoudiging is van de huidige. Ook constateert de fractie van GemeenteBelangen dat deze pacht hoger is dan in Scheveningen.

Kan het College uitleggen hoe men op een hogere pacht komt dan in Scheveningen?

Daarbij ook in ogenschouw nemend dat de strandtenthouders in Katwijk zelf zorgdragen voor het schoonmaken van het strand en het in Scheveningen de gemeente is die kosten voor zijn rekening neemt en natuurlijk dat qua toerisme Katwijk niet te vergelijken is met Schevingen.

Is het College bereid de kosten voor het schoonhouden van het strand over te nemen van de strandtenthouders? Zo niet, hoe gaan ze dit compenseren m.b.t. de opstelling van de nieuwe pacht?

Naar aanleiding van de artikel 41 vragen van de ChristenUnie, bleek uit het gesprek van de fractie van GB met de vereniging van strandtenteigenaren dat deze strandweg ook een heikel punt is bij de strandtenthouders. In de beantwoording van de vragen opteert het college voor een strandweg aan de voorkant van de strandtenten i.pv. erachter. Maar in de nieuwe pachtovereenkomst is vermeld dat de strandtenthouders verplicht zijn tot het betalen van het jaarlijks weg halen en aanleggen van deze strandweg à € 75.000,-. De strandweg die er nu ligt, is daarentegen ook nog een racebaan en is zeker niet gewenst door de strandtenthouders.

Is het College bereid deze kosten voor de strandweg (of hij nu voor of achter de strandtenten komt) te betalen?

Is het College bereid, dat als de weg geschikt is en gebruikt mag worden door gemotoriseerde voertuigen, er verkeersremmende maatregelen op te nemen?

Met betrekking tot de bouw van de jaarrond strandtenten, is het mogelijk de bodem tussen 4,5 en 6 meter N.A.P. te zetten. Maar uit onderzoek is gebleken en bekend dat 6 meter N.A.P. veel veiliger is en wordt aangeraden door verschillende onderzoeken. Maar door de eis van de gemeente in het bestemmingsplan dat de strandtenten niet hoger dan 9,5 meter boven N.A.P. mogen komen, omdat ze anders ‘horizonvervuiling’ zijn, wordt de bouw van de nieuwe jaarrond strandtenten te laag, ook mede door een andere eis betreffende een hogere zijkant en verplichte dakhellinghoek, is de houder gedwongen om de bodem lager en dus onveiliger te plaatsen.

Is het College bereid de eis van maximaal 9,5 meter N.A.P. te laten vallen en de maximale hoogte van 10,5 meter N.A.P. toe te staan, zodat de nieuwe jaarrond strandtenten veilig op het strand kunnen staan?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg