Actueel

GB admin

Elke medaille heeft twee kanten... ook die van het CDA

  • Geschreven door GB admin

‘Wat was er eerder, de bezuinigingsmaatregel of de goedkope lening voor monumenten?’

Wat u eerst moet weten
In de commissievergadering Welzijn van 13 maart is er gesproken over de subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Deze subsidie voor onderhoud en restauratie is slechts een bijdrage aan de daadwerkelijke kosten. En gesubsidieerd wordt wat daadwerkelijk monumentwaardig is.
Het subsidiebudget is door de bezuinigingsmaatregel voor 2012 en latere jaren jaarlijks al van 85.400 euro naar 64.150 euro teruggebracht. Per aanvraag wordt maximaal dus geen 8.000 euro maar 5.000 euro meer uitgekeerd aan de eigenaar van een gemeentelijk monument.

Amendement PvdA, GemeenteBelangen en S.G.P.
Bij de vaststelling van de bezuinigingsmaatregelen hebben deze drie partijen een amendement ingediend om deze korting van 21.250 euro te schrappen maar het CDA ging niet in het voorstel mee. Nu stelde de heer Weegink van het CDA in de commissie Welzijn ‘dat er meer monumenten komen, maar dat het totaalbedrag daalt’.
Gemeentehuis KatwijkDat er meer monumenten komen is gelegen in het feit dat naast een eerdere lijst van Katwijkse gemeentelijke monumenten er na de gemeentelijke fusie nu ook een lijst voor Rijnsburg en Valkenburg is opgesteld. Het college wil de lijst in deze raadsperiode afwerken. Daarna is er geen nieuwe aanwijzing meer te verwachten.
De heer Weegink had het zelfs over ‘uitholling voor het maatschappelijk draagvlak van monumenten door onder andere het kleiner wordende subsidiebedrag’.
‘Waarom dan niet het amendement gesteund van de PvdA, GemeenteBelangen en de S.G.P.?’, was de vraag van Marcel van Tol bij deze commissievergadering. Als antwoord kreeg hij dat ‘de heer Weegink het weinig zinvol vond om de discussie over de bezuinigingen te herhalen. Dat was ook zijn reactie in de raadsvergadering van 29 maart toen Wim van Duijn van de S.G.P. het hem voor de voeten wierp.

Horen, zien en zwijgen
Het is net als met de klassieke afbeelding van de drie aapjes. Niet willen horen wat de oppositie aan argumentatie bij het amendement naar voren bracht, niet willen zien wat de gevolgen kunnen zijn van deze met medewerking van het CDA getroffen bezuinigingsmaatregel en zwijgen als de discussie hierover wordt opgestart. En dan nu deze eigenaren van een gemeentelijk monument paaien met een voorstel voor een goedkope lening voor monumenten en zo hiermee naar de burgers goede sier willen maken. Dus de ambtelijke organisatie wordt nu aan het werk gezet om met voorstellen te komen. Hoe gaan we dat binnenkort beleven als andere bezuinigingsmaatregelen aan de orde komen: schoolzwemmen, jeugd- en jongerenwerk enz.? Elke ‘leek in Sneek’ kan zien dat dit anders had kunnen worden opgelost, ook door het CDA.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol